Actueel

Jaarverslag 2012

Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording gedaan aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Op de website van Stichting Orion vindt u het volledige jaarverslag van 2012. 
Voor iedere school hebben we een aantal gebeurtenissen uitgelicht. Die vindt u samen met een aantal algemene feiten van Stichting Orion op één flyer. 
Wilt u meer lezen? 
U kunt het Jaarverslag 2012 van Stichting Orion downloaden op www.orion.nl/jaarverslag Nieuwe directeur Gerhardschool

De heer Bouwman zal vanaf  01 mei 2013 werkzaam zijn op een andere school in een andere stichting. De heer Scheerder is per 01 mei 2013 de nieuwe directeur van de Gerhardschool.


Harlem Shake Gerhardschool

Op dinsdag 19 maart 2013 vond er op het schoolplein van de Gerhardschool een spektakel plaats. Veel van onze leerlingen hebben mee gedaan aan de Harlem Shake. Dit is een hype in de vorm van een populaire, grappige en energieke dans. Er is veel creativiteit in gestoken. Er zijn maskers gemaakt, in de klassen is geoefend en ook kwamen er kinderen verkleed en geschminkt. De sfeer was uitmuntend, de dans toppers wisten van geen ophouden. Het eindresultaat is verbluffend, kort maar krachtig zoals hij hoort! Met trots presenteren wij u, Harlem Shake Gerhardschool 

Harlem Shake Gerhardschool


Harlem Shake directorscut