Wie zijn wij?

Orion
Onze school is deel van Stichting Orion. Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op
16 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

Onze ambulante dienst begeleidt leerlingen op reguliere scholen.Doordat we samen werken in de Stichting met 15 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we jullie nog beter helpen en kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.

Wat vinden wij belangrijk?

Techniek en ICT
Orion wil graag alle leerlingen klaar stomen voor de 21e eeuw. Orion College traint docenten om samen met de leerlingen te leren werken in de 21e eeuw. Het draait om: samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden. Maar natuurlijk ook om nieuwe gadgets!

Kunst en cultuur
Creativiteit is erg belangrijk! Je leert er op een andere manier van denken, je kunt jezelf anders uiten, maar ook samenwerken en in stappen een proces uitdenken, maar ook werken met je handen. Het is ook leuk om te kijken hoe anderen dat doen.

Sport
Gezellig samen spelen, even stoom afblazen, werken aan je motoriek, bewegen is gezond.
Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk niemand uit te leggen. Wij hebben een gymzaal, maar sporten ook buiten bij Hennie Pleizier. Om nieuwe sporten te ontdekken en kennis te maken met de sportclubs bij ons in de buurt.

Stichting jongeren die het kunnen (JDK)
Met behulp van de Stichting Jongeren die het Kunnen worden de jongeren extra sociale vaardigheden bijgebracht.
Voor meer informatie over Stichting JDK: www.jongerendiehetkunnen.nl
Comments