Stage

Leerlingen lopen stage voor het opdoen van werknemersvaardigheden. Stages kunnen intern zijn, groepsgewijs onder begeleiding van een leerkracht en vanaf 18 jaar ook extern. 

Leerlingen krijgen omstreeks hun 12e een instroom- assessment, rond hun 16e een midden-assessment en rond hun 19e een eind-assessment. Dit kan op praktisch, motorisch, cognitief gebied zijn of op het terrein van sociale vaardigheden. 
Comments