Onze leerlingen
De leerlingen op het Orion College in Amsterdam Zuidoost hebben een zeer diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Veel leerlingen hebben gedrags- en/of sociaal - emotionele problemen en een leerachterstand of veel moeite met leren. Ondanks een regionale functie die de school heeft, is de afstand tussen huis en school vaak klein. 

De leerlingen krijgen les in een vaste groep van een eigen groepsleerkracht. In zo'n klas zitten ongeveer 12 leerlingen. Wij besteden veel aandacht aan het vergroten van de sociale vaardigheden. Behalve vakken in de klas krijgen de leerlingen ook praktijkvakken aangeboden. Voor de jongsten is deze praktijk gericht op introductie. Voor de ouderen richt het onderwijs zich op de beroepsmatige vaardigheden.