Over de school

Onderwijs
Het Orion College Zuidoost is gevestigd aan de Bijlmerdreef. In het Cultureel Educatief Centrum. Dit CEC gebouw staat tegenover metrostation Ganzenhoef. 
Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die moeilijk tot zeer moeilijk leren.
Het onderwijs is praktijkgericht en bereidt de leerlingen voor op arbeid. Sommige leerlingen stromen uit naar betaald werk, andere naar arbeidsmatige dagbesteding en weer andere leerlingen gaan naar een vorm van vervolgonderwijs. Leerlingen kunnen van hun 12e tot hun 20e jaar bij ons terecht.

Voor welke leerlingen
Al onze leerlingen hebben moeite met leren. Veel leerlingen hebben daarnaast problemen in werkhouding, gedrag of met de sociale vaardigheden. De meeste leerlingen hebben een IQ tussen de 50 en 75.

Van start naar uitstroom
Leerlingen van 12 tot 14 jaar beginnen in de onderbouw. Na de start bij ons op school wordt er een instroom-assessment afgenomen om te zien welke talenten en groeimogelijkheden de leerling heeft.
Alle leerlingen krijgen de algemene basisvakken aangeboden. Verder krijgen ze praktijkvakken gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.
De leerlingen van 14 tot 16 jaar zitten in de middenbouw. Bij aanvang van de middenbouw wordt er een doorstroom-assessment afgenomen om de kijken welke ontwikkeling er heeft plaatsgevonden. Ook in de middenbouw krijgen de leerlingen de algemene basisvakken aangeboden. Daarnaast volgen ze praktijkvakken gericht op certificering en beroepskeuze en lopen ze groepsstages.
De leerlingen van 16 tot 20 jaar zitten in de bovenbouw. Op 19-jarige leeftijd vindt er een uitstroom-assessment plaats. De nadruk ligt op de praktijkvakken en stages. De leerlingen kiezen een of meerdere praktijkrichtingen waarin zij mogelijk aan het werk willen en behalen hiervoor landelijk erkende branchecertificaten en diploma’s. Daarnaast volgen de leerlingen algemene basisvakken.

De basisvakken
Schriftelijke taal schrijven
Schriftelijke taal schrijven
Mondelinge taalSociale weerbaarheid
EngelsSeksuele weerbaarheid
RekenenICT
Mens en MaatschappijHoreca
Mens, natuur en techniekSchoonmaak
Bewegen en sportWinkelpraktijk
Creatieve expressie en culturele oriëntatieWinkeltheorie
Leren LerenMuziek
Voorbereiding op arbeidZorg en Welzijn