Doelenkaarten

Aansluitend op de kwaliteitswet (V)SO heeft Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) kerndoelen ontwikkeld voor het VSO. Het onderwijsaanbod op het Orion College Zuidoost is ingericht met behulp van deze kerndoelen die door de Ced- Groep vertaald zijn naar leerlijnen.


De standaarden
Het leeraanbod van onze school is per bouw gekoppeld aan leeftijd en is vastgelegd in een schoolstandaard. Zie tabel hieronder. De schoolstandaard geeft de uitstroomprofielen en het streefniveau aan op de leerlijn.


ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:41
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:41
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:42
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:41
ĉ
Arthur Wilson,
20 apr. 2016 00:41
Comments