De klassen en het team

Schoolleiding 
 Directeur dhr. Michel Trapenberg
 Zorgcoördinator / vertrouwenspersoon
 mevr. Jerney van Gennip
 Teamleider / IB-er   
 mevr. Marion Hamel
 GZ-Psycholoog
 Orthopedagoog
 Administratie
 dhr. Cees Blij
 mevr. Charlaine Reval
 dhr. Peter Steur

Activiteiten
Op onze school worden bijvoorbeeld de volgende activiteiten georganiseerd:
  • schoolreis
  • culturele activiteiten, 
  • activiteitenweek                                                     

Stages
Leerlingen lopen stage voor het opdoen van werknemersvaardigheden. Stages kunnen intern zijn, groepsgewijs onder begeleiding van een leerkracht en vanaf 18 jaar ook extern. 

Leerlingen krijgen omstreeks hun 12e een instroom- assessment, rond hun 16e een midden-assessment en rond hun 19e een eind-assessment. Dit kan op praktisch, motorisch, cognitief gebied zijn of op het terrein van sociale vaardigheden.