Praktische informatie

Schooltijden 
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur tot 14.35 uur. 
- De schooldeur gaat om 8.15 uur open!
- De lessen beginnen om 8.30 uur.

Te laat? 
Als je na 08.30 uur op school komt, ben je te laat. Leerlingen moeten dan een briefje halen bij de conciërge. De tijd die je te laat bent moet je na schooltijd inhalen. 

Vaker te laat of afwezig?
Als u zoon of dochter binnen 4 weken 9 keer te laat of 16 uur ongeoorloofd afwezig is, dan moeten wij dat melden bij de leerplichtambtenaar.

Ziekmelding
Als uw zoon of dochter ziek is, dient u dat telefonisch aan de administratie te melden voor 8.15 uur op het nummer van de school: 020 - 368 10 71.

Verlofaanvragen
Ouders/verzorgers van leerlingen die buiten de schoolvakanties om verlof willen, dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. De directie beoordeelt het verzoek op basis van geldende regels en deelt de uitslag aan de ouders/verzorgers mee. 

Toestemming voor vakanties buiten de officiële schoolvakanties om kan alleen verleend worden in bijzondere omstandigheden. In samenwerking met de leerplichtambtenaar wordt hierover beslist. 
De geldende regels kunt u nalezen in onze schoolgids.