Home

Welkom op de website van Orion College Zuidoost

Het Orioncollege een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar 
die moeilijk tot zeer moeilijk leren.

Op deze website staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar:

van vakantierooster, visie en doelen tot uitstroom. 


Mocht u vragen hebben dan bent u van harte welkom op school 

of kunt telefonisch contact opnemen!


Vacature


Orion College Zuidoost (VSO) zoekt


een enthousiaste zorgcoördinator

met hart voor (zeer) moeilijk lerende/opvoedbare jongeren (1,0)


Als zorgcoördinator ben jij de spil in de school en zorg jij voor de verbinding tussen de school, hulpverlening en de thuissituatie.

Jij weet de theorie aan de praktijk te koppelen en weet wat er leeft bij de jongeren in Amsterdam Zuidoost.

Ben je communicatief sterk, heb je kennis van psychopathologie en zie je het als een uitdaging om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van deze complexe doelgroep?

Dan komen we graag in contact met jou!


Het Orion College Zuidoost is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die haar leerlingen voorbereid op een passende plek in de maatschappij. Dit doen wij door het aanbieden van een combinatie van praktisch gericht onderwijs en AVO vakken, ondersteund met zorg op maat.


Waarom kiezen voor onze school?

 • De leerlingen zijn het hart van onze school in Zuidoost en hen helpen in hun leerroute naar arbeid, dagbesteding of vervolgonderwijs is bijzonder.

 • Orion College Zuidoost is volop in ontwikkeling! Jij kan met jouw expertise en eigenheid hier echt het verschil maken.

 • Je werkt samen in ons team en ook met alle instanties waar wij intensief mee samenwerken.


Wie past er bij ons?


 • Iemand die verantwoordelijkheid draagt voor de beleidsontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid;

 • Iemand die zorgbeleid coördineert en de werkzaamheden van de Commissie voor de Begeleiding (CvB);

 • Je bent een teamplayer binnen school, maar ook in de externe samenwerking;

 • Je vindt het belangrijk om te werken aan jouw eigen professionalisering.


Opleiding, kennis en vaardigheden:

 • Brede theoretische kennis - en opgeleid als gedragsdeskundige - en praktijkkennis op het gebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur;

 • Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;

 • Kennis van didactische methoden en technieken en de vaardigheid in het toepassen ervan;

 • Inzicht in de organisatie van het speciaal onderwijs;

 • Kennis van de sociale kaart binnen de regio Amsterdam;

 • Vaardigheid in het begeleiden van professionals;

 • Vaardigheid in het opstellen van een plan van aanpak en handelingsplannen.

Informatie en solliciteren
Meer informatie over de school is te vinden op de website van de school www.orioncollegezuidoost.nl. Informatie over de functie en de school kunt u inwinnen bij de mevrouw Merel Eekman, directeur van Orion College Zuidoost, telefoon 020 3681071 of mail m.eekman@orion.nl.
Je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kun je vóór 1 mei 2019 richten aan Merel Eekman.

Sluitingsdatum vacature: 1 mei 2019Aanmelding

Aanmelding

Voor advies en inlichtingen of een rondleiding op onze school neem contact op met:

Merel Eekman
tel: 020 - 368 10 71

NieuwsbrievenOnze locatie

Adres

Bijlmerdreef 1289 / 2
1103 TV Amsterdam ZO
Telefoon: 020 - 368 10 71
E-mail: orioncollegezuidoost@orion.nl

Bereikbaarheid:

Vanuit Bijlmer station:
- bus 66
- bus 45

Vanuit Centraal station:
- metro lijn 53 Gaasperplas