Schooltijden en vakanties

Lestijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.20 uur


mentormoment     08.30 - 08.50
1e lesuur              08.50 - 09.40
2e lesuur              09.40 - 10.30


Pauze                   10.30 - 10.45


3e lesuur              10.45 - 11.35
4e lesuur              11.35 - 12.25

Pauze                   12.25 - 12.40


5e lesuur              12.40 - 13.30
6e lesuur              13.30 - 14.20

Vakanties en studiedagen

Vakanties 

Vakanties en vrije dagen

De vakanties worden deels door de overheid en deels door het bestuur vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de vakanties als volgt vastgesteld:


2017-2018: vakanties & vrije dagen

Vrij

Op

Tot en met

Herfstvakantie

23 oktober

27 oktober

Kerstvakantie

25 december

5 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari

2 maart

Goede Vrijdag

30 maart


Tweede paasdag

2 april


Meivakantie

27 april

4 mei

Bevrijdingsdag

5 mei (zaterdag)


Hemelvaart

10 mei

11 mei

Tweede pinksterdag

21 mei


junivakantie

18 juni

22 juni

Zomervakantie

20 juli

3 september


Studiedagen
9 oktober 2017
6 november 2017 (vanaf 12:25u)
27 november 2017 (vanaf 12:25u)
13 februari 2018 (vanaf 12:25u) 
14 maart 2018


Ziekmeldingen en verlof

Ziekmeldingen

  • Als uw zoon of dochter ziek is, dient u dit dagelijks telefonisch aan de administratie te melden, liefst tussen 8:00 en 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 uur.
  • Als uw zoon of dochter beter is, vragen wij u dat telefonisch te melden aan de administratie, liefst tussen 8:00 en 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 uur.
  • Als een leerling op een stagedag ziek is, dan meldt de ouder/verzorger de leerling ziek bij de stageplek èn bij school.

Het schoolnummer is: 020 - 644 22 32


Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
  • de ouders moeten een formulier invullen en inleveren bij de directie
  • het formulier moet minstens twee weken voor het verlof bij de directie zijn
  • extra vrije dagen voor en na de vakanties worden niet gegeven

N.B. Er zijn strikte regels voor extra verlof. Het formulier en de richtlijnen voor het verlenen van verlof vindt u onder 'Praktische informatie' onder Downloads op deze website.

Absentenregistratie
Wij zijn als school verplicht om de afwezigheid te registreren. Zowel geoorloofde als ongeoorloofde afwezigheid worden geregistreerd. Bij een teveel aan ongeoorloofd verlof moeten we dit melden bij de leerplicht. Regelmatig worden wij hierop gecontroleerd.

Verzuimbeleid en te laat komen

In principe zijn leerlingen tot hun 18e jaar leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn de lessen te volgen die op het rooster staan. 

Wanneer een leerling lessen moet missen vanwege een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of de tandarts, moet dit door de ouders doorgegeven worden aan de leerkracht. We willen dan graag de datum en de tijd horen van de afspraak en welke tijd er precies gemist gaat worden. Graag zouden wij u willen verzoeken om deze afspraken buiten schooltijd te maken en het liefst niet op de dagen dat de leerling stage loopt. 

Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht om de leerplichtambtenaar hierover in te lichten.

Bij te laat komen dient de leerling de gemiste tijd in te halen. Bij veelvuldig te laat komen wordt dit ook gemeld aan de leerplichtambtenaar.