De klassen en het team

Op dit moment heeft het Orion College Zuid negen klassen. Het maximum aantal leerlingen per klas is 10 tot 12 leerlingen. Hieronder een overzicht van de klassen en van het personeel werkzaam op het Orion College Zuid. 

Schoolleiding
mw. K. van der Koelen (locatiedirecteur)
mw. S. Dalfour (teamleider)
dhr. J. Nikakis (teamleider)

Klassen en groepsleerkrachten
1A: dhr. G. Kruydenhof
1B: mw. S. Esajas
2A: mw. Y. Blokland
2B: mw. K. de Ruijter
3A: mw. J. Hooplot
3B: mw. A. Nortan 
4A: dhr. G. Thomas
4MBO: dhr  S.Raven
5: dhr. H. Wierda

Vakdocenten
ICT: dhr. G. Baron
Techniek: dhr. A. Cornelis
Horeca: dhr. R. de Meneges
Gym: dhr. A. Walthaus 

Zorgteam
mw. M. Starreveld (zorgcoördinator)
mw. R. van der Liet (schoolmaatschappelijk deskundige)
dhr. J. Smith (orthopedagoog)
mw. F. Schouten (orthopedagoog)

Onderwijsondersteunend personeel
mw. M. Boots (management assistent)
dhr. J.Kalf (conciërge)

Extern verbonden aan de school
dhr. F. Abarki (leerplichtambtenaar)
dhr. L. Stuurman (schoolarts)
dhr. R. Lasschuit (buurtregisseur)