De school

Het hoofdgebouw is gevestigd aan de Beijerlandstraat. Hier zitten leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20. Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de sociale vaardigheden. Daarnaast krijgen leerlingen praktijkvakken zoals techniek, horeca en groenvoorziening.
Voor de jongsten is deze praktijk gericht op zelfzorg. 
Voor de ouderen richt het onderwijs zich op beroepsmatige vaardigheden.

De school kenmerkt zich door: 

  • Praktijkgericht onderwijs 
  • Leren door doen
  • Maatwerk waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de individuele leerling

Specialisatie: voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk) in de leeftijd van 12 tot 20 jaar eventueel met een hulpvraag op het gebied van gedrag.


Rapportcijfer Leerklimaat op onze school


Het onafhankelijke onderzoek is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Windesheim.

Hier volgen de resultaten:

De leerlingen van Beijerlandstraat ervaren een aanzienlijk positiever leerklimaat in vergelijking met de leerlingen uit de referentiegroep. De leerlingen van Beijerlandstraat ervaren een hogere mate van ondersteuning van de docenten, minder disruptief gedrag en een iets positievere groepsdynamiek. Verder ervaren de leerlingen een iets positievere leeratmosfeer in de klas en een hogere mate van groei. De leerlingen hebben een aanzienlijk hogere mate van veiligheidsbeleving vergeleken met de referentiegroep. De leerlingen schatten de fysieke veiligheid van anderen hoger in en er wordt in veel hogere mate een veilige atmosfeer ervaren. Op basis van de rapportcijfers is te zien dat zij het meest tevreden zijn over de veiligheid die zij op school ervaren. Dit beoordelen zij als zeer goed (M = 8.7). Ook de ondersteuning die zij krijgen van docenten wordt als zeer goed beoordeeld (M = 8.6). De eerlijkheid van de regels in de klas (M = 8.4), hetgeen dat zij leren (M = 7.9) en de sfeer in de klas (M = 7.9) worden als goed beoordeeld. De eerlijkheid in de klas wordt als laagst beoordeeld, maar de leerlingen beoordelen dit alsnog als ruim voldoende (M = 6.9).

Google Documenten-video