De school

Het Orion College Noord bereidt de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 voor op de toekomst.
Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Verder organiseren wij activiteiten om de maatschappelijke en culturele verworvenheden over te dragen, zodat de leerlingen op de juiste wijze kunnen participeren in de samenleving.

Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij ons met name richten op de gebieden: wonen, werken en vrije tijd. Wij hebben drie leerlijnen binnen school die corresponderen met de volgende uitstroommogelijkheden:
beschut werk en dagbesteding,
- Arbeid
MBO (Pro Roc) niveau 1 en 2.
Het Orion College Noord

Het Orion College Noord (OCN) ligt midden in een woonwijk van Amsterdam-Noord, in Nieuwendam niet ver van het Vliegenbos. De buurtbewoners zijn direct betrokken bij de school en nemen bij onraad contact op met de conciërge of de directeur.

Soms komen buurtbewoners langs voor een praatje of een kopje koffie. Het OCN organiseert eenmaal per jaar een buurtactiviteit samen met de buurtbewoners. De buurt waar de school staat is een in de jaren ‘30 van de 20ste eeuw gebouwde arbeiderswijk, voor de havenarbeiders. Na de sluiting van de havens heeft er een sterke vergrijzing van de buurt plaatsgevonden. De laatste jaren vinden er veel renovaties plaats, ook in de bloemen- en vogelbuurt, waar een aanzienlijk deel van de schoolpopulatie uit afkomstig is. Daarnaast komen de leerlingen uit andere delen van Noord, zoals de Banne en uit omliggende samenwerkingsverbanden als Zaanstad en Waterland.

In verband met de interne stages ‘groen en schoonmaak’ zijn er afspraken gemaakt met de speeltuinvereniging om het onderhoud van de speeltuin en het schoonhouden van de omgeving met elkaar te organiseren.

In Amsterdam Noord is een SO cluster 3-school van een andere denominatie. Daarnaast zijn er twee SBO (speciaal basisonderwijs)-scholen in Amsterdam-Noord, die regelmatig leerlingen naar het VSO-ZML doorverwijzen.

Gegevens school

Bezoekadres: Beijerlandstraat 2

Postadres: 1025 NN Amsterdam

Telefoon: 020-6362487

E-mailj.rozenblad@orion.nl

Website: www.orioncollegenoord.nl

BRIN-nummer: 21EN