Stage


Detailhandel stages

  • kringloop
  • buurtcentrum de driehoek
  • hema

Textiel
Licht industrieel werk
Dagbesteding

Interne- groeps- en externe stage lopen is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Praktijk ondersteunend onderwijs staat hierbij centraal.

Doelen:

  • Praktijkervaring opdoen
  • Het geleerde praktijkvak praktisch toepassen
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid
  • Het voorbereiden op een plaats in de maatschappij

De interne- en groepstages zijn een voorbereiding om zelfstandig extern stage te kunnen lopen. Wanneer een leerling zelfstandig een taak kan uitvoeren gaan we verder richting externe stage.

Bij groepsstages lopen een aantal leerlingen stage onder begeleiding van een leerkracht bijvoorbeeld bij een bedrijf zoals de Makro, Praxis of een supermarkt. evt kunnen de leerlingen daar naar uitstromen zodra ze van school afgaan.

Naast de interne en begeleide groepsstages zijn er een aantal leerlingen die een individuele stage aankunnen. Deze leerlingen worden begeleid door de stage coördinator. Deze leerlingen maken zelf een keuze wat betreft de voorkeur van werkzaamheden en de stage coördinator zoekt een geschikte stage plek.


Stage- en uitstroommogelijkheden OCN