Uitstroom

Orion College Noord leidt leerlingen op naar betaald werk en dagbesteding.

Werk
Via de Orion Werkstraat worden leerlingen begeleid naar werk en vervolgens ook gecoacht in hun baan. De Werkstraat is het overkoepelende stagebureau van alle Orion Colleges. We streven er naar iedereen een passend plekje te bieden.

Dagbesteding
Een deel van de leerlingen in deze diverse groep kan met ondersteuning en begeleiding arbeidsmatige activiteiten verrichten. 

Anderen zijn aangewezen op dagbestedings- of belevingsgerichte activiteiten. 

Naast leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn er voor dit profiel ook doelen ter voorbereiding op dagbesteding. 

Deze zijn gericht op: 
  • Arbeidsmatige dagbesteding 
  • Wonen
  • Vrijetijdsbesteding 
  • Burgerschap. 

Om doorstroom mogelijk te maken zijn de leergebied specifieke kerndoelen afgestemd op de kerndoelen van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

YouTube-video


Comments