Schooltijden en vakanties

Schooltijden
De schooldag loopt van 08.30 uur tot 14.30 uur, van maandag tot en met vrijdag.
Om 08.00 uur is de school open.

Te laat komen
Als een leerling te laat op school komt, moet hij of zij een briefje bij de conciërge halen.

Te laat komen betekent in beginsel nablijven. Komt een leerling structureel te laat, zal de leerplichtambtenaar in beeld komen. In elk geval volgt dan een gesprek met ouders op school. Te laat komen geldt uiteraard niet voor kinderen die met een busje naar school komen en door problemen met het vervoer te laat komen.

Middagpauze/Lunch
Alle leerlingen blijven tussen de middag op school, waar ze hun zelf meegebrachte lunch in de kantine kunnen opeten. Ze kunnen daar ook een broodje, een kop soep of iets anders kopen, dat door leerlingen van de horecaopleiding is klaargemaakt.

Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Op school wordt niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht.

Vakanties Start schooljaar :     dinsdag 5 september 2017 Herfstvakantie   :     21 oktober t/m 29 oktober 2017 Kerstvakantie :     23 december 2017 t/m 7 januari 2018 Voorjaarsvakantie :     24 februari t/m 4 maart 2018 Pasen                  :     1 en 2 april 2018 (let op: goede vrijdag is een studiedag!)

Koningsdag          :    27 april 2018(aansluitend op de Meivakantie)

Meivakantie          :   28 april t/m 6 mei 2018

Hemelvaart           : 10 en 11 mei 2017 Pinksteren            : 20 mei 2017

juni vakantie : 16 juni 2018 t/m 24 juni 2018

Zomervakantie : 20 juli 2018 t/m 2 september 2018


Ouderavonden

Donderdag 28 september 2017 algemene Ouderavond


Kennismakingslunch


Donderdag 21 september


Belangrijke (vrije) dagen


De voor het schooljaar 2017 -2018 vastgestelde aanvullende dagen waarop de leerlingen geen school

hebben:

Dinsdag        05 september 2017

Woensdag     14 maart 2018

Vrijdag         30 maart 2018 (goede vrijdag)

Juni              Maandag 18 juni t/m 22 juni


Comments