Schooltijden en vakanties

Schooltijden
De schooldag loopt van 08.30 uur tot 14.30 uur, van maandag tot en met vrijdag.
Om 08.05 uur is de school open.

Te laat komen
Als een leerling te laat op school komt, moet hij of zij een briefje bij de conciërge halen.
Te laat komen betekent in beginsel nablijven. Komt een leerling structureel te laat, zal de leerplichtambtenaar in beeld komen. In elk geval volgt dan een gesprek met ouders op school. Te laat komen geldt uiteraard niet voor kinderen die met een busje naar school komen en door problemen met het vervoer te laat komen.

Middagpauze/Lunch
Alle leerlingen blijven tussen de middag op school, waar ze hun zelf meegebrachte lunch in de kantine kunnen opeten. Ze kunnen daar ook een broodje, een kop soep of iets anders kopen, dat door leerlingen van de horecaopleiding is klaargemaakt.

Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Op school wordt niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht.

Vakanties

START SCHOOLJAAR
maandag 26 augustus 2019

HERFSTVAKANTIE
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

KERSTVAKANTIE
maandag 23 december 2018 t/m vrijdag 3 januari 2020

VOORJAARSVAKANTIE
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

2E PAASDAG
maandag 13 april 2020

MEIVAKANTIE (incl. Koningsdag)
maandag 27 aprili t/m vrijdag 8 mei 2020

KONINGSDAG
zaterdag 27 april 2019

HEMELVAART
donderdag 21 mei

JUNIVAKANTIE
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020

ZOMERVAKANTIE
vrijdag 3 juli t/m vrijdag 17 augustus 2020Algemene ouderavond

19.00-21.00 uur

Maandag 30 september 2019


Studiedagen

Woensdag 16 oktober 2019

Dinsdag 19 november 2019

Donderdag 09 januari 2020

Donderdag 12 maart 2020

Woensdag 18 maart 2020 

Vrijdag 10 april 2020


Lunch ouders nieuwe leerlingen

12.15-13.00 uur

Donderdag 17 oktober 2019


Koffieochtenden 

10.00-11.30 uur

Woensdag 06 november 2019

Donderdag 23 januari 2020


Theemiddagen

13.00-14.15 uur

Donderdag 09 april 2020


Nationaal schoolontbijt

09.00-10.00 uur

Donderdag  07 november 2019


Open dag

10.00-14.00 uur

Woensdag 22 januari 2020


Comments