Schooltijden en vakanties

Schooltijden
De schooldag loopt van 08.30 uur tot 14.30 uur, van maandag tot en met vrijdag.
Om 08.00 uur is de school open.

Te laat komen
Als een leerling te laat op school komt, moet hij of zij een briefje bij de conciërge halen.

Te laat komen betekent in beginsel nablijven. Komt een leerling structureel te laat, zal de leerplichtambtenaar in beeld komen. In elk geval volgt dan een gesprek met ouders op school. Te laat komen geldt uiteraard niet voor kinderen die met een busje naar school komen en door problemen met het vervoer te laat komen.

Middagpauze/Lunch
Alle leerlingen blijven tussen de middag op school, waar ze hun zelf meegebrachte lunch in de kantine kunnen opeten. Ze kunnen daar ook een broodje, een kop soep of iets anders kopen, dat door leerlingen van de horecaopleiding is klaargemaakt.

Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Op school wordt niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht.

Vakanties start schooljaar woensdag 31 augustus 2016 herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2016 kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2017 pasen 16 en 17 maart 2017 meivakantie: 22 april t/m 30 april 2017
bevrijdingsdag: 5 mei 2017
hemelvaart 25 en 26 mei 2017 pinksteren 4 en 5 juni 2017 junivakantie: 17 juni t/m 25 juni 2017
zomervakantie 20 juli t/m 3 september 2017

Ouderavonden

Donderdag 6 oktober 2016 algemene Ouderavond


Orion thema ouderavond

(veelal op andere locatie)

dinsdag 15 november 2016

donderdag 6 april 2017


belangrijke (vrije) dagen

De voor het schooljaar 2016 -2017 vastgestelde aanvullende dagen


Studiedagen

Maandag 24 oktober 2016

Woensdag 28 september 2016

Maandag 9 januari 2017

Maandag 13 maart 2017

Vrijdag 14 april 2017 (goede vrijdag)


Comments