Samenwerking met ketenpartners

Voor de leerlingen die niet binnen de groep of met extra begeleiding binnen de school voldoende ondersteund kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om externe zorg in te schakelen. Specialistische hulp kan in, of naast de school geboden worden. Hieronder volgt een overzicht van de organisaties waar de school voornamelijk mee samenwerkt. Daarnaast volgt een beschrijving op welke wijze er een beroep op deze organisatie gedaan wordt.


GGD schoolarts

Op onze school is een schoolarts werkzaam, ingehuurd bij de GGD om de gezondheid van de leerlingen in de gaten te houden. De schoolarts verricht (herhaald) medisch onderzoek en stelt, indien nodig, medisch protocollen op. Daarnaast is de schoolarts sinds 1 januari 2015 gemandateerd om te verwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Leerplicht
De leerplichtambtenaar zorgt voor handhaving   van de leerplichtwet en het recht om te leren binnen onze school. Leerplicht onderneemt bijvoorbeeld actie bij ongeoorloofde afwezigheid of wanneer een leerling structureel te laat komt.

Ouder- en kindteams (OKT)

Voor onze school is er, binnen het ouder- en kindteam Noord (OKT), een contactpersoon aangesteld. Deze ouder- en kindadviseur (OKA) helpt ouders en leerlingen bij vragen over de opvoeding, zorgen in de thuissituatie of zorgen over de ontwikkeling. De OKA luistert, beantwoordt vragen en biedt begeleiding. Soms is één telefoontje of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie ingewikkeld is, maakt de OKA samen met de ouder of de jongere een plan om de situatie op te lossen. Meer informatie over OKT >
Samen DOEN buurtteams

De Samen DOEN buurtteams in Amsterdam zetten zich in voor kinderen en hun gezinnen waarbij sprake is van meerdere problemen. Medewerkers van het buurtteam helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen rondom werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen. Zaken waar onze leerlingen regelmatig mee te maken krijgen. Bijna wekelijks heeft de zorgcoördinator van school overleg met een lid van het Samen DOEN buurtteam Noord om zorgelijke signalen te bespreken.


Cordaan

De medewerkers van Cordaan geven binnen en buiten de klas extra begeleiding aan individuele leerlingen bij zowel praktische- als theoretische activiteiten, alsmede pedagogische ondersteuning.

Amsta Wijzer

Voor leerlingen met extra zorgvragen wordt gewerkt met Wijzer, centrum voor diagnostiek en behandeling van Amsta. Zij bieden uitgebreid diagnostisch onderzoek aan mensen met een cognitieve beperking. Wijzer biedt daarnaast de leerlingen ondersteuning op het gebied van het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen, bijvoorbeeld door middel van verschillende competentie versterkende (groeps-) trainingen.
De Bascule

De Bascule is een academisch centrum dat diagnostisch onderzoek verricht en hulpverlening biedt aan onze leerlingen op psychiatrisch gebied.


MEE Amstel en Zaan

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan onze leerlingen en hun gezinnen op het gebied van vragen over opvoeding, ontwikkeling, leren, werken, samenleven, wonen, regelgeving en geldzaken.

https://www.williamschrikker.nl/


William Schrikker Groep (WSG)

De WSG is bij onze leerlingen betrokken als de kinderrechter een beschermende maatregel heeft uitgesproken over de jeugdige. Zo kan er bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling zijn, waarbij een (gezins)voogd het belang en de ontwikkeling van de leerling in de gaten houdt.

 
https://www.altra.nl/jeugd-opvoedhulp/professionals/specialitische-jeugdopvoedhulp/alle-programmas-op-een-rij/atos/

Atos/Salto

ATOS en Salto zijn intensieve hulpverleningsvormen van Altra Onderwijs & Jeugdhulp die ingezet worden op Amsterdamse scholen. De hulp worden geboden vanuit de school, maar is ook buiten de school actief. Dat is het effectieve van ATOS (Ambulante hulp Thuis & Op School) en Salto (School, Altra, Thuis en Opvoeding) Meer informatie over ATOS / Salto >
 
https://www.philadelphia.nl/trainingen

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. De mensen die bij ons wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding. De mensen die komen logeren of hun dag zinvol willen invullen en steeds meer talenten ontdekken. Zich zo ontwikkelen of misschien wel leren werken en een baan vinden.
 
https://www.opvoedpoli.nl/waar-we-werken/opvoedpoli-amsterdam/

De Opvoedpoli

De Opvoedpoli biedt geïntegreerde zorg voor kinderen, gezinnen en jongeren. We combineren dit altijd met opvoedingsondersteuning. Ook problemen die er zijn in het gezin of bij de ouders zijn pakken we aan. De Care Express is onderdeel van De Opvoedpoli en richt zich op jongeren tussen de 12 en 25 jaar. De organisatie biedt naast diagnostiek ook praktische hulp. De problemen waar jongeren mee te maken hebben kunnen zich op verschillende gebieden afspelen: op school, met justitie of op emotioneel vlak. De specialisten van de Care Express biedt integrale hulp. Samen met de jongere onderzoeken ze wat nodig is om tot een goede oplossing te komen. Hiervoor werken ze met kleine teams die snel kunnen schakelen. De orthopedagoog bij ons op school is Silke de Klerk.

Comments