Onze leerlingen

Wij vinden een goede samenwerking en regelmatig contact met de ouders van groot belang voor de ontwikkeling van de leerling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouderrapportage bespreking, hulp bij huiswerk, deelname aan evaluaties enz. Ook praktische hulp van ouders stellen wij op prijs. Regelmatig bestaat er behoefte aan assistentie bij de voorbereiding en uitvoering van bijzondere gebeurtenissen op school. Ook bij onderhoud van speelgoed kunnen we af en toe uw hulp goed gebruiken. Medewerkers zijn graag bereid ouders te ontvangen, alleen is het wel nodig vooraf een afspraak te maken.

Meekijken in de groep

De ouders kunnen één keer per jaar een ochtend meedraaien in de groep volgens een planning.

Ouderrapportage

Drie keer per jaar is er een uitgebreid gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van de kinderen op basis van de Individuele Handelingsplannen (IHP) en Ontwikkelings Perspectief (OPP). De ouders kunnen daarnaast ook de logopedist of de fysiotherapeut spreken.

Controles op school

Indien nodig kunnen de kinderen worden gezien door de jeugdartsen/of tandarts . Wanneer er bijzonderheden zijn, dan wordt dit altijd door middel van een briefje aan de ouders teruggemeld.

Vragen, twijfels of problemen? 

Maakt u zich zorgen over uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht of met de Zorgcoördinator. Alleen wanneer wij weten wat er speelt, kunnen wij proberen hieraan iets te doen. U kunt altijd een afspraak voor een gesprek met de Zorgcoördinator.
Lotte de Vries.  T:     020-636 24 87
 
Open ochtenden

Een aantal keer per jaar worden er ‘open ochtenden' georganiseerd, waarbij de ouders, broertjes, zusjes of andere familieleden of vrienden een ochtend op school kunnen meekijken in de groepen. 

Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond. Het eerste deel is in de grote ruimte, met alle ouders en teamleden samen. In het tweede gedeelte kunt u kennismaken met de leerkracht van het nieuwe schooljaar en met de ouders van de klasgenoten van uw kind.
Tijdens het schooljaar wordt er een tweede ouderavond georganiseerd, dit kan een thema avond zijn, en soms worden er verschillende workshops georganiseerd waarvoor u kunt intekenen.


Comments