Onze leerlingen

Wij vinden een goede samenwerking en regelmatig contact met de ouders van groot belang voor de ontwikkeling van de leerling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouderrapportage bespreking, hulp bij huiswerk, deelname aan evaluaties enz. Ook praktische hulp van ouders stellen wij op prijs. Regelmatig bestaat er behoefte aan assistentie bij de voorbereiding en uitvoering van bijzondere gebeurtenissen op school. Ook bij buitenschoolse activiteiten stellen wij uw hulp heel erg op prijs. Medewerkers zijn graag bereid ouders te ontvangen, alleen is het wel nodig vooraf een afspraak te maken.


Meekijken in de groep
De ouders kunnen één keer per jaar een ochtend meedraaien in de groep volgens een planning.


Ouderrapportage
Twee keer per jaar is er een uitgebreid gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van de kinderen op basis van de Individuele Handelingsplannen (IHP) en Ontwikkelings Perspectief (OPP).

Tandarts op school
Indien nodig kunnen de kinderen worden gezien door de jeugdarts of tandarts. Wanneer er bijzonderheden zijn, dan wordt dit altijd aan de ouders teruggemeld.


Wanneer er bijzonderheden zijn
Maakt u zich zorgen over uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht of met de zorgcoördinator. Alleen wanneer wij weten wat er speelt, kunnen wij proberen hieraan iets te doen. U kunt altijd een afspraak voor een gesprek met de directrice Margo van Els - m.vanels@orion.nl


Open dag
Een aantal keer per jaar worden er open dagen georganiseerd, waarbij de ouders, broertjes, zusjes, andere familieleden of vrienden een ochtend op school kunnen meekijken in de groepen.
De open dag voor dit schooljaar staat gepland op woensdag 27 februari 2019; 09:00-12:00 uur.


Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond. Wij starten onze ouderavonden plenair in de schoolkantine, met alle ouders en teamleden samen. In het tweede gedeelte kunt u kennismaken met de leerkracht van het nieuwe schooljaar en met de ouders van de klasgenoten van uw kind.


Comments