Aanvullend openbaar vervoer

Aanvullend openbaar vervoer en vervoerspas aanvragen

Hebt u een beperking waardoor u niet zelfstandig kunt reizen met het openbaar vervoer of bent u 75 jaar of ouder? Bekijk hier hoe u Aanvullend openbaar vervoer aanvraagt.


Bel de Wmo Helpdesk: 0800 0643 om Aanvullend openbaar vervoer aan te vragen. Dit nummer is gratis en bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Of ga langs bij het Sociaal Loket in uw buurt.

Direct reizen met vervoerspas

U ontvangt bij het besluit een vervoerspas waarmee u direct kunt reizen. U hebt geen pasfoto nodig voor op de vervoerspas.

Vervoerspas aanvragen voor iemand anders

U kunt ook een vervoerspas aanvragen voor iemand anders. Bijvoorbeeld voor uw ouders, kind, partner of cliënten van de zorginstelling waar u werkt. Belangrijk:

  • Hou deze ge­ge­vens bij de hand van de per­soon voor wie u de ver­voers­pas aan­vraagt:
    • bur­ger­ser­vi­ce­num­mer
    • naam
    • ge­boor­te­da­tum
    • te­le­foon­num­mer
  • U moet op de hoog­te zijn van zijn of haar me­di­sche si­tu­a­tie.
Comments