Nieuws


Factsheet over de koers van Orion College Noord

Geplaatst 31 okt. 2019 06:16 door Arthur Wilson

Lunchen met nieuwe ouders en leerlingen

Geplaatst 31 okt. 2019 01:34 door Arthur Wilson   [ 31 okt. 2019 01:34 bijgewerkt ]

Op donderdag 17-10 hebben wij met succes de lunch voor de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers georganiseerd. De lunch was zeer geslaagd mede door de inzet van juf Marjo, meester Jack en de leerlingen van OB2 van juf Daya. 
Verder bedank ik ook de juffen en meesters voor het enthousiasmeren van ouders en leerlingen.
Met vriendelijke groet,
 
Margo van Els
Directeur
      


Orion College Noord en Prisma

Geplaatst 14 okt. 2019 06:44 door Arthur Wilson   [ 14 okt. 2019 07:00 bijgewerkt ]


Omdat bewegen leuk en gezond is voor elk kind en wij (Orion Noord) het ook belangrijk vinden dat onze leerlingen voldoende sporten in hun vrije tijd, hebben wij vanaf volgend jaar een nieuwtje! Al voor langere tijd werken wij samen met Stichting Prisma. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij zijn actief op het gebied van vrijetijdsbesteding en organiseren diverse activiteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen met een LVB.

Sport is er één van die op onze school als middel wordt ingezet voor de leerlingen. Naast dat ze tijdens de gymlessen sportkennismakingslessen krijgen zodat ze zich kunnen oriënteren voor een bepaalde sport die ze leuk vinden om te doen, zullen zij vanaf januari 2020 ook het naschoolse aanbod voor onze leerlingen gaan verzorgen. 1x per week kunnen leerlingen aansluiten om deel te nemen aan deze sport & spellessen die bestaan uit verschillende onderdelen zoals verschillende tik, ren- en balspelletjes maar ook specifieke sporten die de trainer in petto voor de leerlingen heeft.

De kosten voor deelname bedragen €75 voor een half jaar (€3 per week). Daarbij kunt u in aanmerking komen voor het Jeugdfondssport. Een speciale regeling die de contributie voor deelname aan de naschoolse activiteit voor u betaalt als u daarvoor in aanmerking komt. Prisma regelt ook het AOV-vervoer via Transvision zodat uw kind na afloop met het busje naar huis wordt gebracht. Hier zijn wij harstikke blij mee! Eind dit jaar zult u meer informatie krijgen over het naschoolse aanbod dus houdt u het sportnieuws in de gaten. Mocht u daarnaast op zoek zijn naar bepaalde sport voor uw kind maar weet u niet waar u moet beginnen? Stichting Prisma helpt u graag! Rochdi Sawri is de sportcoördinator en staat voor u klaar als u hierbij hulp nodig heeft. U kunt hem bereiken via rsawri@stichtingprisma.nl of 06-12606902.

 

OCN start binnenkort met Social Schools!

Geplaatst 11 okt. 2019 01:57 door Arthur Wilson   [ 11 nov. 2019 06:20 bijgewerkt ]


OCN is druk bezig met het inrichten van een nieuw communicatietool tussen school en ouders/verzorgers. Het heet Social Schools.
Leerkrachten kunnen heel gemakkelijk berichten met foto’s, filmpjes, bestanden en evenementen plaatsen in Social Schools. Ouders kunnen deze berichten lezen door middel van de Social Schools app voor iOS of Android. Super handig voor reminders, belangrijk nieuws of de mededeling dat uw kind het hartstikke goed gedaan heeft vandaag!

Alle communicatie tussen school/docent en ouders/verzorgers via de app is beveiligd en privé en conform de Europese privacyregels. Dit is zeer belangrijk voor ons allemaal, maar vooral voor de leerlingen.

Social Schools heeft zichzelf en de functies van de app gepresenteerd aan de ouders/verzorgers op de ouderavond van 3 oktober. Achter de schermen zijn wij bezig met het klaarzetten en inrichten van de app. Zodra dit gereed is, kunnen wij uitnodigingen naar de ouders/verzorgers versturen. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers de app installeren en hun account aanmaken en kunnen we starten!

Meer over Social Schools.Inzet van technologie

Geplaatst 5 sep. 2019 04:22 door Arthur Wilson   [ 5 sep. 2019 04:22 bijgewerkt ]

Inzet van technologie in het onderwijs van Orion College Noord

Orion college Noord is al enige jaren bezig met het inzetten van ICT hulpmiddelen ondersteunend aan het onderwijsaanbod.

Afgelopen schooljaren hebben we deelgenomen aan een internationaal samenwerkingsproject.  Dit project wordt gefinancierd uit een Europese subsidie; Erasmus+. Het doel van ons project is internationaal kennis te delen óp het gebied van het lesgeven met ICT hulpmiddelen aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Aan dit project werken aan aantal scholen mee te weten: uit Polen, uit Engeland en uit Malta. 

Tot nu toe is er een groep leerkrachten naar Engeland en Malta geweest om zowel nieuwe kennis op te doen als te delen. 

In Engeland hebben wij onze kennis rond Omnidu gedeeld, hebben we kennis gemaakt met OptiMusic, hebben een 2 daagse workshop Drake Music gevolgd en hebben natuurlijk ook de school bekeken en kennisgemaakt met het onderwijs en de leerkrachten van de Bettridge school in Cheltenham

Ook in Malta was er veel tijd om de school te bekijken en kennis te maken met de medewerkers van de school. Verder heeft een van onze leerkrachten ook hier weer een cursus Omnidu gegeven voor de leerkrachten van De Bettridge en de Guardian Angel School.

Cursus OptiMusic gekregen en de werking in de praktijk gezien en ervaren.


Het Orion College Noord heeft uit de subsidiemiddelen de “OptiBeams” aangeschaft. Schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het implementeren van OptiMusic. De leerlingen en leerkrachten hebben kennis gemaakt met de mogelijkheden van deze beams. Het streven is om in oktober te starten met een muzieklokaal en het verzorgen van de OptiMusic lessen. De leerling uit de structuur en de onderbouwgroepen zullen dit schooljaar hiervan profiteren. 

Het afgelopen schooljaar is het team getraind in het maken van een Omnidule en het gebruik daarvan Omnidu, een online tool waarmee je zelf ‘op maat gesneden’ digitale oefenstof voor je onderwijs kan maken én uitwisselen. 

In enkele klassen zijn de  leerlingen ook met deze Omnidules aan de slag gegaan. Omnidu wordt met name ingezet voor het inoefenen van woorden. Z vergroten de leerlingen spelenderwijs hun woordenschat.


In het komende schooljaar zullen er door de leerkrachten en ondersteuners verder gewerkt worden aan het inzetten van de Omnidules. 

Meer informatie over Omnidu vind je hier.

Naast Omnidu en OptiMusic, waarop we binnen het project focussen, brengen we als Orion College Noord nog veel meer kennis over het inzetten van ICT mee naar het project. Zo zijn we bijvoorbeeld ook al een tijdje bezig met het ontwikkelen van interactief digitaal instructiemateriaal. Hier zijn verschillende instructiefilmpjes, fotokaarten en lesinstructies voor gemaakt. Een deel hiervan is te vinden op OrionTube een ander deel is gemaakt met de Stap voor Stap app die in een samenwerking met LessonUp.nl en 6 andere Speciaal Onderwijsscholen is ontwikkeld. 

De laatste periode is vooral voor de vakken horeca, zorgen en welzijn en Gym veel instructiemateriaal gemaakt. Komend schooljaar wordt dit verder uitgebreid naar Zedemo, groen en techniek.

Verder brengen we ook kennis mee over het gebruiken en lesgeven met: onze Google omgeving met o.a. het COOL portaal, digitaal lesmateriaal (Junior Einstein, Ambrasoft, Gynzy) en online tools waarmee quizjes gemaakt kunnen worden (b.v. Kahoot!).  

De eerste kennis die wij tot nu toe hebben opgedaan over Drake Music en OptiMusic is gedeeld binnen het team. 

Met alle drukte is het altijd weer zoeken naar wat vrije uurtjes om samen te oefenen en meer bekend te worden met het systeem, maar we hebben nu een verkorte handleiding gemaakt  en hebben de eerste lesideeën kunnen uitwerken.

Wij zijn een Gezonde School!

Geplaatst 1 mrt. 2019 00:14 door Arthur Wilson   [ 1 mrt. 2019 00:16 bijgewerkt ]


Orion College Noord is beloond met de Goud Schaal en daar zijn wij trots op! Een Gezonde Schoolkantine is de ideale kantine. Als de schoolkantine niveau zilver of goud heeft, dan wordt dit beloond met een Schoolkantine Schaal. Hiermee laat Orion College Noord zien aan leerlingen, ouders en medewerkers dat gezonde voeding een belangrijke plek binnen onze school heeft.

Jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Een gezonde schoolkantine is in onze ogen een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken. Wat je aanbiedt en de manier waarop je eten aanbiedt heeft namelijk altijd effect op de keuzes van de leerlingen.

Een gezondere kantine is ook een stap richting het thema voeding op school breder aan te pakken. Via de Gezonde School-aanpak wordt, naast naar de schoolkantine, ook gekeken naar het lesaanbod, signalering van onder- en overgewicht en voedingsbeleid. Zo kan het thema voeding echt goed verankerd worden in de school. Er zijn aanwijzingen dat zo’n brede aanpak een gezonde leefstijl van de leerlingen bevordert. En een gezonde leefstijl hangt weer samen met betere schoolprestaties! In de bijlage vindt u ons voedingsbeleid.

 

Orion College Noord maakt deel uit van onderwijs innovaties

Geplaatst 21 apr. 2017 02:29 door Frank Honkoop   [ 2 apr. 2019 04:23 bijgewerkt door Arthur Wilson ]

Het instrueren van praktische vaardigheden kost docenten in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs veel tijd. Daarom hebben de zeven scholen die deelnamen aan het leerlab Multimediaal instructiemateriaal PRO/VSO samen met LessonUp de Stap-voor-Stap-app ontwikkeld.


Deelnemende scholen:

  • Orion College Noord
  • Anne Flokstraschool
  • De Stormvogel
  • Heliomare College Alkmaar
  • Heliomare College Beverwijk
  • Kennemer Praktijkschool
  • Linie College

 


De Stap-voor-Stap-app

De Stap-voor-Stap-app is een eenvoudige, prikkelarme app waarmee moeilijk lerende leerlingen in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zelfstandig kunnen werken. De app is ontwikkeld door 7 scholen die deelnemen aan het leerlab Multimediaal instructiemateriaal PRO/VSO binnen het project Leerling 2020 in samenwerking met LessonUp.Stappenkaart
Bij de instructie van praktische vaardigheden, bijvoorbeeld ‘sanitair schoonmaken’, laat een docent in het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs eerst zien welke materialen daarbij nodig zijn, zoals schoonmaakmiddelen, doekjes, water, enzovoort. Vervolgens doet de docent de handeling voor in een vaste volgorde (modelleren). Daarna gaan leerlingen begeleid oefenen. Daarbij gebruiken ze nu meestal een stappenkaart waarop met foto’s en tekst staat uitgelegd hoe je een taak moet doen. “Aan onze doelgroep biedt de stappenkaarten meestal te weinig steun”, zegt Hans.

Opnieuw uitleggen
De foto’s op de stappenkaart zijn gemaakt in een andere context dan de leersituatie en veel van onze leerlingen hebben moeite met lezen of kunnen überhaupt niet lezen. Dat betekent dat elke keer als een leerling niet meer weet wat hij moet doen, de docent het opnieuw moet laten zien of uitleggen. Een multimediale tool kan hierbij uitkomst bieden.JDK van start op Noord!

Geplaatst 13 apr. 2017 06:35 door Frank Honkoop   [ 26 mrt. 2019 05:22 bijgewerkt door Arthur Wilson ]

De stichting 'Jongeren die het Kunnen' (JDK) is donderdag 6 april officieel gestart op het Orion College Noord. De stichting biedt drie dagen per week naschoolse sport, dans- en theateractiviteiten aan voor jongeren met een laag IQ en/of gedragsproblemen. 

Dat mag in de krant... en dat is dan ook gebeurd!


Wil jij op zaterdag dansen of schilderen of...

Geplaatst 18 jul. 2016 08:08 door Jelka Bröcheler   [ 26 feb. 2019 07:22 bijgewerkt door Arthur Wilson ]


Volgend schooljaar gaat er een geweldig nieuw project van start dat
Kunst Helden heet. Kunst Helden is voor kinderen die het leuk vinden om te dansen of om zelf een film te maken. Deze kinderen kunnen zich opgeven voor Kunst Helden. Kunst Helden biedt cursussen dans en film maken op de zaterdagmiddagen. In de dansgroep leren de kinderen leuke dansmoves en gaan ze lekker swingen op muziek. In de filmgroep leren de kinderen alles over het maken van een film.

De danslessen worden gegeven door Madelon en de filmlessen door Guido. Zij hebben veel zin in om met de kinderen van de Beijerlandstraat aan de slag te gaan! De lessen starten op zaterdag 5 november en duren tot aan de meivakantie. We sluiten dan feestelijk af met een optreden en presentatie. Natuurlijk zijn de ouders dan ook welkom om te komen kijken.

Op 8 september in de ochtend komen Madelon en Guido al een keertje op school om te laten zien hoe leuk Kunst Helden is. Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Kinderen die enthousiast zijn kunnen zich daarna inschrijven voor Kunst Helden. Iedereen ontvangt die week al een brief thuis met een inschrijfformulier. De cursussen duren 20 weken en worden op school gegeven op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan het cursusgeld volledig worden vergoed.

Kunst Helden is een initiatief van Stichting Tamino. Wil je nu al meer weten over Kunst Helden dan kun je contact opnemen met Linda van Nimwegen van Stichting Tamino via info@stichtingtamino.nl of bellen via 06-24460578. Maar je kunt je vraag ook aan je eigen juf of meester stellen.


Na school sporten? Dat kan met Happy2Move!

Geplaatst 18 jul. 2016 08:06 door Jelka Bröcheler   [ 26 feb. 2019 07:25 bijgewerkt door Arthur Wilson ]


Op 31 augustus begint 
Happy2move met Naschoolsedagbesteding op onze locatie. Dit zal 4 dagen in de week plaats vinden. De leerlingen krijgen een warme maaltijd en worden na afloop naar huis gebracht.

1-10 of 13