Jeugdhulp van ATOS - Altra thuis en op school


Even voorstellen

Wij zijn Manoe Anès en Iris Bergman van Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Als hulpverleners zijn wij verbonden aan Orion College Noord Locatie Beijerlandstraat. We zijn op school om jongeren en hun ouders te ondersteunen in het functioneren op school en thuis. De jongeren zien wij op school en de ouders zien we thuis of op school. Manoe zal op dinsdag in de school aanwezig zijn en Iris op dinsdag en donderdag. We hebben er zin in!Over Atos/Salto

ATOS en Salto zijn intensieve hulpverleningsvormen van Altra Onderwijs & Jeugdhulp die ingezet worden op Amsterdamse scholen. De gemeente heeft deze trajecten ingekocht om in te zetten binnen de praktijkscholen en het speciaal onderwijs in Amsterdam.

ATOS en Salto worden geboden vanuit de school, maar is ook buiten de school actief. Dat is het effectieve van ATOS (Ambulante hulp Thuis & Op School) en Salto (School, Altra, Thuis en Opvoeding). Binnen ATOS ligt de focus op kinderen/jongeren met psychiatrische- en gedragsproblematiek en hun ouders. Binnen Salto ligt de focus op het ondersteunen van kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders.


Op Orion Noord zal een mix van deze hulpvormen uitgevoerd worden. De hulpverlener werkt intensief samen met school, het gezin en andere betrokkenen binnen het netwerk. Samen met alle belangrijke partijen stelt de hulpverlener samen met het gezin doelen op. Deze doelen zullen gericht zijn op het gebied van de opvoeding, het gedrag of schoolse vaardigheden – zoals functioneren in een groep, concentreren, omgaan met leerlingen en docenten, studieplanning – en maakt afspraken met het gezin en de betrokkenen op school.

Ook kan de hulpverlener ingezet worden op uitzoektrajecten (diagnostiek). ATOS en Salto zal in overleg met de zorgcoördinator en ouders ingezet worden. Een hulpverleningstraject moet starten voordat de leerling 18 jaar is en duurt gemiddeld 1 jaar. Er is verlenging mogelijk.

Comments