Nieuws‎ > ‎

Inzet van technologie

Geplaatst 5 sep. 2019 04:22 door Arthur Wilson

Inzet van technologie in het onderwijs van Orion College Noord

Orion college Noord is al enige jaren bezig met het inzetten van ICT hulpmiddelen ondersteunend aan het onderwijsaanbod.

Afgelopen schooljaren hebben we deelgenomen aan een internationaal samenwerkingsproject.  Dit project wordt gefinancierd uit een Europese subsidie; Erasmus+. Het doel van ons project is internationaal kennis te delen óp het gebied van het lesgeven met ICT hulpmiddelen aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Aan dit project werken aan aantal scholen mee te weten: uit Polen, uit Engeland en uit Malta. 

Tot nu toe is er een groep leerkrachten naar Engeland en Malta geweest om zowel nieuwe kennis op te doen als te delen. 

In Engeland hebben wij onze kennis rond Omnidu gedeeld, hebben we kennis gemaakt met OptiMusic, hebben een 2 daagse workshop Drake Music gevolgd en hebben natuurlijk ook de school bekeken en kennisgemaakt met het onderwijs en de leerkrachten van de Bettridge school in Cheltenham

Ook in Malta was er veel tijd om de school te bekijken en kennis te maken met de medewerkers van de school. Verder heeft een van onze leerkrachten ook hier weer een cursus Omnidu gegeven voor de leerkrachten van De Bettridge en de Guardian Angel School.

Cursus OptiMusic gekregen en de werking in de praktijk gezien en ervaren.


Het Orion College Noord heeft uit de subsidiemiddelen de “OptiBeams” aangeschaft. Schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het implementeren van OptiMusic. De leerlingen en leerkrachten hebben kennis gemaakt met de mogelijkheden van deze beams. Het streven is om in oktober te starten met een muzieklokaal en het verzorgen van de OptiMusic lessen. De leerling uit de structuur en de onderbouwgroepen zullen dit schooljaar hiervan profiteren. 

Het afgelopen schooljaar is het team getraind in het maken van een Omnidule en het gebruik daarvan Omnidu, een online tool waarmee je zelf ‘op maat gesneden’ digitale oefenstof voor je onderwijs kan maken én uitwisselen. 

In enkele klassen zijn de  leerlingen ook met deze Omnidules aan de slag gegaan. Omnidu wordt met name ingezet voor het inoefenen van woorden. Z vergroten de leerlingen spelenderwijs hun woordenschat.


In het komende schooljaar zullen er door de leerkrachten en ondersteuners verder gewerkt worden aan het inzetten van de Omnidules. 

Meer informatie over Omnidu vind je hier.

Naast Omnidu en OptiMusic, waarop we binnen het project focussen, brengen we als Orion College Noord nog veel meer kennis over het inzetten van ICT mee naar het project. Zo zijn we bijvoorbeeld ook al een tijdje bezig met het ontwikkelen van interactief digitaal instructiemateriaal. Hier zijn verschillende instructiefilmpjes, fotokaarten en lesinstructies voor gemaakt. Een deel hiervan is te vinden op OrionTube een ander deel is gemaakt met de Stap voor Stap app die in een samenwerking met LessonUp.nl en 6 andere Speciaal Onderwijsscholen is ontwikkeld. 

De laatste periode is vooral voor de vakken horeca, zorgen en welzijn en Gym veel instructiemateriaal gemaakt. Komend schooljaar wordt dit verder uitgebreid naar Zedemo, groen en techniek.

Verder brengen we ook kennis mee over het gebruiken en lesgeven met: onze Google omgeving met o.a. het COOL portaal, digitaal lesmateriaal (Junior Einstein, Ambrasoft, Gynzy) en online tools waarmee quizjes gemaakt kunnen worden (b.v. Kahoot!).  

De eerste kennis die wij tot nu toe hebben opgedaan over Drake Music en OptiMusic is gedeeld binnen het team. 

Met alle drukte is het altijd weer zoeken naar wat vrije uurtjes om samen te oefenen en meer bekend te worden met het systeem, maar we hebben nu een verkorte handleiding gemaakt  en hebben de eerste lesideeën kunnen uitwerken.

Comments