Praktische informatie

Contactgegevens
Beijerlandstraat 2

1025 NN  Amsterdam

Telefoon: 020 - 636 2487
Email: orioncollegenoord@orion.nl


Schooltijden
Van maandag t/m vrijdag: 8.30u tot 14.30u. De schooldeur gaat om 8.25 uur open.


Ziekmelding
Als uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte, wordt u verzocht dit te melden voor half negen bij de conciërge of de administratie op 020 636 24 87.


Te laat komen
Als een leerling te laat op school komt, moet hij of zij een briefje bij de conciërge halen. Te laat komen betekent in beginsel nablijven. Komt een leerling structureel te laat, zal de leerplichtambtenaar in beeld komen. In elk geval volgt dan een gesprek met ouders op school.

Te laat komen geldt uiteraard niet voor kinderen die met een busje naar school komen en door problemen met het vervoer te laat komen.


Verlof
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hier is alleen sprake van in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een jubileum of het overlijden van een familielid.
Het verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school speciale formulieren verkrijgbaar.