Vervolgonderwijs

Leerlingen die de school met 12/13 jaar verlaten, vertrekken naar het voortgezet onderwijs (VO) en/of naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) cluster 2.

Voor de uitstroomresultaten van de afgelopen vier jaar verwijzen wij naar de factsheet.