Onze leerlingen


Langdurig zieke leerlingen
Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een hoog verzuim
en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op onze locaties is verpleegkundige zorg aanwezig
om langdurig zieke leerlingen ondersteuning te bieden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld helpen bij
het instellen van diabetes of de belastbaarheid van een leerling in kaart brengen.
Doordat een leerling zo goed in de gaten wordt gehouden, gaat de ziekte niet ten koste van de
schoolresultaten.


Lichamelijk gehandicapte leerlingen
Lichamelijk gehandicapte leerlingen zijn beperkt in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak
sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het gebouw,
het lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen voor het
onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. We werken intensief samen met Reade waardoor
revalidatietherapie op school mogelijk is.

Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen

In bepaalde gevallen kan ook een leerling met internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische
problematiek bij ons terecht. Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op anderen gericht is.
Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of met extreme
angstklachten.