Leerlingenzorg

Alle leerlingen hebben een mentor die ook voor ouders de eerste contactpersoon is. 

We werken in drie teams voor praktijkonderwijs, vmbo en havo onderbouw en vmbo en havo bovenbouw. Ieder team heeft een teamleider.  

Daarnaast hebben we een zorgteam. Dit team bestaat uit:
- zorgcoördinator
- gedrgaswetenschappers
- sociotherapeuten
- autisme specialist
- systeemtherapeut
- school maatschappelijk deskundige

Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met Reade die binnen de school het volgende bieden:
- Fysiotherapie
- Ergotherapie
- Maatschappelijk werk
- Logopedie
- Psycholoog

En er zijn iedere dag 2 verpleegkundigen van Cordaan aanwezig in de school.