Uitstroom

De praktijkafdeling
Na de praktijkafdeling stromen leerlingen door naar betaald werk of arbeidsmatige dagbesteding. Bij uitzondering stromen leerlingen door naar een MBO-1 opleiding. 

VMBO
Er zijn 3 leerwegen op het vmbo: 
•     theoretische leerweg                       (TL)
•     kaderberoepsgerichte leerweg        (KB)
•     basisberoepsgerichte leerweg         (BB)

Na het behalen van een vmbo-diploma stromen de leerlingen door naar een MBO-opleiding op een passend niveau. 
Na het behalen van een vmbo-tl diploma is in bepaalde gevallen naar de havo mogelijk.

HAVO
De havo-leerlingen kunnen na het derde jaar uit vier profielen kiezen:
  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Na het behalen van een havo-diploma stromen de leerlingen door naar het HBO of naar een MBO-4 opleiding.