VierTaal

Achter de schermen wordt hard gewerkt wordt aan de oprichting van een instelling voor Cluster 2, waar de Professor Burgerschool aan deel neemt. 
Dit heeft alles te maken met de wet op Passend Onderwijs die 1 augustus 2014 ingaat. 

Inmiddels heeft de saaie werknaam “Instelling in oprichting” plaats gemaakt voor een echte naam: “VierTaal”. 
De openbare scholen voor Cluster 2 in Schagen, Amsterdam, Den Haag en Almere zullen samen onder naam VierTaal het onderwijs in de scholen en op de basisscholen met Ambulante begeleiding verzorgen.

Nieuwsbrief Simea

Geplaatst 13 feb. 2014 05:08 door Jelka Bröcheler

Een van de veranderingen binnen passend onderwijs is de wijze waarop bepaald wordt welke ondersteuning een leerling nodig heeft. 

Ouders en scholen die een leerling aanmelden voor extra ondersteuning door de instelling van cluster 2, krijgen trajectbegeleiding. In de trajectbegeleiding wordt uitgezocht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning de school vraagt. Dit resulteert in een advies aan de Commissie van Onderzoek. 

In dit nieuwsbericht leest u meer over de aanmeldpunten van cluster 2. Hoe de trajectbegeleiding in zijn werk gaat en over de werkwijze van de Commissie van Onderzoek.

NSDSK en VierTaal tekenen samenwerkingsovereenkomst

Geplaatst 13 feb. 2014 05:07 door Jelka Bröcheler

Lees meer over de samenwerkingsovereenkomst tussen NSDSK en VierTaal,

Passend onderwijs en cluster 2

Geplaatst 13 feb. 2014 05:07 door Jelka Bröcheler

Er is afgelopen week een schrijven met uitleg voor scholen en schoolbesturen verzonden, over de veranderingen van passend onderwijs  binnen Cluster 2.

Veranderingen

Geplaatst 13 feb. 2014 05:06 door Jelka Bröcheler

In de school zal er niet direct iets veranderen; het onderwijs is nog steeds zo goed mogelijk afgestemd op wat uw kind nodig heeft. 

Wel zal er vanaf 1 augustus veel veranderen in het aanvragen van een indicatie. 
Om dit goed te laten verlopen wordt er eerst bij de Ambulante Dienst geoefend met de nieuwe indicatie-aanvragen. Daarna gaan we kijken hoe dit in de school vorm gaat krijgen. 

Voor u als ouders is het goed en belangrijk om te weten dat alle indicaties die worden afgegeven vóór 1 augustus 2014 door de CVI, altijd recht geven op ondersteuning en onderwijs binnen Cluster 2 voor tenminste 2 jaar. 
Ik zal hier geregeld over schrijven en u zo goed mogelijk op de hoogte houden, zodat u weet wat het voor u en uw kind betekent.

1-4 of 4