Links

Siméa is de branchevereniging voor onderwijs aan en zorg voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven
   
Nederlandse vereniging voor slechthorenden.  
   
De Professor Burgerschool onderhoudt contacten met CI-Team Amsterdam

De Professor Burgerschool onderhoudt contacten met CI-Team Leiden
   
KENTLIS (nog invoegen)
De Professor Burgerschool werkt samen met zorgcentrum Kentalis Noord-Holland. Ouders kunnen via dit zorgcentrum ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun slechthorende kind.
   

Terug naar: voor oudersstartpagina voor leerlingen die een handicap of chronische ziekte hebben
   
Informatie over audiologische centra en gehooronderzoek
   
De Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
   
Federatie ouders van dove kinderen
    
De ouderorganisatie voor ouders van slechthorende kinderen
   

Pagina met veel links voor slechthorenden

Pagina met veel links over logopedie

Het audiologisch centrum waar de Professor Burgerschool mee samen werkt.     
Over de indicatieprocedure en de criteria in de nieuwe wetgeving

Het landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG).