De klassen en het team

De praktijkafdeling
Leerlingen die meer gebaat zijn bij een praktische opleiding gaan naar de praktijkafdeling. Doel is opleiden tot werk en tot zelfstandigheid. Steeds vaker gaan leerlingen daarna een opleiding aan een ROC volgen. De praktijkafdeling heeft een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. De opleiding duurt maximaal 5 jaar. 

VMBO
Na 2 jaar onderbouw volg je een vmbo of havo-opleiding. Er zijn 3 leerwegen op het vmbo: 
•     theoretische leerweg                    (TL)
•     kaderberoepsgerichte leerweg       (KB)
•     basisberoepsgerichte leerweg       (BB)

En je kunt kiezen uit vier sectoren: zorg & welzijn - techniek - economie - landbouw.
Na het tweede leerjaar gaan de leerlingen die vmbo kader- of basisberoepsgerichte leerweg volgen voor de beroepsgerichte vakken naar de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. 
Dit noemen we symbiose-onderwijs.

HAVO
De havo-leerlingen kunnen na het derde jaar uit vier profielen kiezen:
  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij