Voorbereiding op voortgezet onderwijs

Geplaatst 12 mrt. 2013 00:20 door Jelka Bröcheler
In april a.s. zal het Zorgcentrum van Kentalis, in samen werking met onze school, wederom starten met een groep voor slechthorende jongens die volgend jaar naar de brugklas gaan. In deze jongensgroep zullen enkele van onze schoolverlaters en leerlingen vanuit onze collegaschool Signis, voorbereid worden op de overstap naar het Voortgezet (Speciaal) onderwijs. 

Ook leerlingen vanuit het regulier onderwijs, die begeleiding krijgen vanuit de dienst Ambulante Begeleiding, kunnen in aanmerking komen voor deze jongensgroep.
Comments