Uitnodiging voor ontmoetingsmiddagen

Geplaatst 18 apr. 2013 03:15 door Jelka Bröcheler


Amsterdam, april 2013

Geachte ouders(s)/verzorger(s),

De NSDSK organiseert een pilot van 3 ontmoetingsmiddagen voor dove/slechthorende kinderen tussen de 4 en 6 jaar en hun ouders.

Hiermee willen we voldoen aan een behoefte om schoolgaande kinderen en hun ouders elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Voor  deze middagen hebben we een speciaal programma in gedachte, waarin slechthorendheid op een speelse manier centraal staat.

Het progamma ziet er globaal als volgt uit:

Ø  14:00 tot 14:15 Welkom met thee/limonade en wat lekkers

Ø  14:15 tot 15.45  Groepsactiviteit voor de kinderen met als doel om zich te kunnen identificeren met andere slechthorenden; ervaren wat het voor hen zelf betekent om slechthorend te zijn en leren omgaan met hun slechthorendheid; bijv. door spelletjes een film, opdrachtjes, gesprekjes, creativiteit, enz.

De ouders gaan naar een ander ruimte, waar ze met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen aan een logopedist, psycholoog/ diagnosticus en audioloog.

Ø  15:45 tot 16:00 Gezamenlijk afsluiting

 

Er zijn voor u geen kosten aan deze activiteit verbonden, en kinderen zijn ook (juist) welkom als  de gezinsbegeleiding inmiddels is afgesloten.

De pilot gaat door bij minimaal 4 deelnemers, 8 deelnemers is het maximum. De aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

De bijeenkomsten staan gepland op

woensdag  29 mei

woensdag  12 juni

woensdag  19 juni

Op het kantoor van de NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam, 020 5745 945

Om te peilen of hier voldoende belangstelling voor is, willen we u het volgende vragen:

Wilt u via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer voor 1 mei  laten weten of u interesse hebt en zo niet, of dat is omdat u geen behoefte hebt, of omdat het tijdstip, de plek niet uitkomen of dat er andere redenen zijn?

We zien uit naar uw reactie!

Met vriendelijk groet, Isabelle Bogaers, Teamleider Ibogaers@nsdsk.nl; 020 57 45 945


Comments