Campina schoolmelk

Geplaatst 11 feb. 2013 07:34 door Jelka Bröcheler
Datum: 11 februari 2013
Onderwerp: Schoolmelk

Geachte ouders en/of verzorgers,

Om de logistieke kosten te kunnen dekken heeft Campina gesteld dat een school minimaal 20 kinderen met een abonnement moet hebben. Helaas is dat op de Professor Burgerschool niet het geval.

Om schoolmelk op de Professor Burgerschool te kunnen blijven aanbieden, zal het aantal abonnees omhoog moeten naar minimaal 20 drinkers..

Bij aanmelding van een leerling worden ouders en/of verzorgers geïnformeerd over het eventueel afsluiten van een abonnement voor schoolmelk bij Campina.
Graag willen we het schoolmelk abonnement nogmaals onder uw aandacht brengen middels dit schrijven en het bijgaande aanmeld formulier.

Mocht u gebruik willen maken van schoolmelk kunt u een abonnement bij Campina afsluiten. In tegenstelling tot wat er op het formulier staat aangegeven, hebben we op Professor Burgerschool de afspraak gemaakt om geen chocolade melk of andere soorten drankjes af te nemen, alleen melk wordt toegestaan.

Mocht u alsnog een abonnement willen afsluiten, dan verzoeken wij u het aanmeld formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en aan Campina op te sturen.

Wij hopen dat  het aantal abonnementen hiermee te verhogen zodat we de schoolmelk kunnen blijven aanbieden. Lukt het ons niet om 20 of meer abonnementen af te sluiten, dan zal er na maart 2013 geen schoolmelk meer geleverd worden op de Professor Burgerschool.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact met Campina opnemen op 0900-235 63 55.

Met vriendelijke groet,                                               
V. Laan
Waarnemend Directeur
Comments