Schoolregels en afspraken

• Boeken zijn in bruikleen en moeten gekaft worden.

• Voor leerlingen die 3 keer te laat zijn gekomen, volgt een maatregel.
Gebeurt het daarna nog een keer, dan belt de mentor de ouders/verzorgers.
Bij herhaling schakelen wij de leerplichtambtenaar in.

• Leerlingen die zich misdragen kunnen worden geschorst (door de directie).

• In de pauzes is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan en in de klas voor functionele doeleinden. Bij overtreding wordt de telefoon ingenomen.

• Bij verlies of diefstal van waardevolle dingen is de school niet aansprakelijk.

• Het maken van beeldopnamen met mobiele telefoons of andere apparatuur in de school en tijdens schoolactiviteiten door leerlingen is niet toegestaan.

• Het is verboden alcoholische dranken, energydranken (zoals Red Bull), drugs, laserpennen of wapens mee naar school te nemen.

• Tijdens de les dragen leerlingen geen petten, capuchons en jassen.


Comments