Praktische informatie

Schooltijden

1. 8.30-9.20 uur
2. 9.20-10.10 uur
3. 10.10-11.00 uur

pauze 11.00-11.20 uur

4. 11.20-12.10 uur
5. 12.10-13.00 uur

pauze 13.00-13.30 uur

6. 13.30-14.20 uur
7. 14.20-15.10 uur

Ziekmeldingen
Als uw kind niet naar school kan komen (bijvoorbeeld door ziekte), belt u dan voor 8.15 uur de school: 020 611 12 13.

Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
  • de ouders moeten een brief schrijven naar de directie
  • in die brief staat waarom er extra vrije dagen gevraagd worden
  • de brief moet minstens twee weken voor het verlof bij de directie zijn
  • extra vrije dagen voor en na de vakanties worden niet gegeven

N.B. Er zijn strikte regels voor extra verlof. U vindt ze in de bijlage.     
Ċ
Jelka Bröcheler,
15 sep. 2014 06:46