Praktische informatie

Schooltijden

Lesrooster

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 15.05 uur


1e lesuur    

08.30

09.20

2e lesuur

09.20

-

10.10

 

Pauze


10.10


-


10.25


3e lesuur


10.25


-


11.15

4e lesuur

11.15

-

12.05


Pauze


12.0512.35

 

5e lesuur


12.35


-


13.25  

6e lesuur

13.25

-

14.15

7e lesuur

14.15

15.05Ziekmeldingen
Als uw kind niet naar school kan komen (bijvoorbeeld door ziekte), belt u dan voor 8.15 uur de school: 020 611 12 13.

Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
  • de ouders moeten een brief schrijven naar de directie
  • in die brief staat waarom er extra vrije dagen gevraagd worden
  • de brief moet minstens twee weken voor het verlof bij de directie zijn
  • extra vrije dagen voor en na de vakanties worden niet gegeven

N.B. Er zijn strikte regels voor extra verlof. U vindt ze in de bijlage.     
Ċ
Jelka Bröcheler,
15 sep. 2014 06:46