Ouderparticipatiegroep (OPG)

De ouderparticipatiegroep (OPG) bestaat uit ouders van leerlingen uit verschillende groepen. De belangrijkste taak van de OPG is het bevorderen van het contact tussen school en ouders.

De OPG helpt bij het organiseren van veel activiteiten die van een goede school ook een leuke school maken. De OPG vergadert en komt met suggesties en ideeën over de planning van activiteiten die de school aanlevert. Bij iedere activiteit is een vaste ouder uit de OPG betrokken.

Vanuit het team zijn twee teamleden coördinator en contactpersoon voor de OPG. Zij wonen ook de vergaderingen bij.

Oudercommissie
Het beheren, incasseren en begroten van de ouderbijdrage in een eigen Stichting is een belangrijke taak van de onafhankelijke oudercommissie. De penningmeester beheert het ouderfonds. Dit fonds wordt gevoed door een vrijwillige bijdrage van ouders. Hiermee worden enkele schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en het afscheidsfeest van groep 8 ondersteund.

Het begroten en uitgeven van de ouderbijdrage gaat in overleg met de school en op basis van een planning van activiteiten die de school aanlevert.