Schooltijden en vakanties

Lestijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur


mentormoment     08.30 - 08.50
2e lesuur              08.50 - 09.40
3e lesuur              09.40 - 10.30

Pauze                   10.30 - 10.45

4e lesuur              10.45 - 11.35
5e lesuur              11.35 - 12.25

Pauze                   12.25 - 12.40

6e lesuur              12.40 - 13.30  
7e lesuur              13.30 - 14.20
mentormoment     14.20 - 14.30

Vakanties en studiedagen

Vakanties 

Vakanties en vrije dagen

De vakanties worden deels door de overheid en deels door het bestuur vastgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de vakanties als volgt vastgesteld:


Vakanties en vrije dagen 2019 - 2020

 

Start schooljaar

maandag 3 september 2018


Herfstvakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag

25 oktober 2018


Kerstvakantie

maandag 23 december 2018 t/m

vrijdag 3 januari 2019


Voorjaarsvakantie

maandag 17 februari t/m vrijdag

21 februari 2019


Meivakantie

vrijdag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2019


Hemelvaart

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2019


Junivakantie

maandag 1 juni t/m vrijdag 2 juni 2019


Zomervakantie

maandag 6 juli t/m vrijdag  augustus 2019

 

Studiedagen

De voor het schooljaar 2019-2020 vastgestel­de aanvullende dagen waarop de leerlingen geen school hebben:

Maandag 28 oktober

Maandag 6 januari

Woensdag 18 maart

Vrijdag 10 april (goede vrijdag)


Ouderavond

Algemene ouderavond donderdag 17 oktober inloop 17:00 uur inclusief eten voor ouders, start 17:30 uur

 

Leerlingevent

11 februari 2020
Ziekmeldingen en verlof

Ziekmeldingen

  • Als uw zoon of dochter ziek is, dient u dit dagelijks telefonisch aan de administratie te melden, liefst tussen 8:00 en 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 uur.
  • Als uw zoon of dochter beter is, vragen wij u dat telefonisch te melden aan de administratie, liefst tussen 8:00 en 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 uur.
  • Als een leerling op een stagedag ziek is, dan meldt de ouder/verzorger de leerling ziek bij de stageplek èn bij school.

Het schoolnummer is: 020 - 644 22 32


Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
  • de ouders moeten een formulier invullen en inleveren bij de directie
  • het formulier moet minstens twee weken voor het verlof bij de directie zijn
  • extra vrije dagen voor en na de vakanties worden niet gegeven

N.B. Er zijn strikte regels voor extra verlof. Het formulier en de richtlijnen voor het verlenen van verlof vindt u onder 'Praktische informatie' onder Downloads op deze website.

Absentenregistratie
Wij zijn als school verplicht om de afwezigheid te registreren. Zowel geoorloofde als ongeoorloofde afwezigheid worden geregistreerd. Bij een teveel aan ongeoorloofd verlof moeten we dit melden bij de leerplicht. Regelmatig worden wij hierop gecontroleerd.

Verzuimbeleid en te laat komen

In principe zijn leerlingen tot hun 18e jaar leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn de lessen te volgen die op het rooster staan. 

Wanneer een leerling lessen moet missen vanwege een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of de tandarts, moet dit door de ouders doorgegeven worden aan de leerkracht. We willen dan graag de datum en de tijd horen van de afspraak en welke tijd er precies gemist gaat worden. Graag zouden wij u willen verzoeken om deze afspraken buiten schooltijd te maken en het liefst niet op de dagen dat de leerling stage loopt. 

Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht om de leerplichtambtenaar hierover in te lichten.

Bij te laat komen dient de leerling de gemiste tijd in te halen. Bij veelvuldig te laat komen wordt dit ook gemeld aan de leerplichtambtenaar.