Schooltijden en vakanties

Lestijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur

Mentormoment

08:30 – 08:40 uur

1e uur

08:40 – 09:30 uur

2e uur

09:30 – 10:20 uur

Pauze

10:20 – 10:35 uur

3e uur

10:35 – 11:25 uur

4e uur

11:25 – 12:15 uur

Pauze

12:15 – 12:40 uur

5e uur

12:40 – 13:30 uur

6e uur

13:30 – 14:20 uur

Mentormoment

14:20 – 14:30 uur

Vakanties en studiedagen

Vakanties en vrije dagen

De vakanties worden deels door de overheid en deels door het bestuur vastgesteld. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de vakanties als volgt vastgesteld:


Start schooljaar:      17 augustus 2020

Herfstvakantie:        12 oktober t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie:         21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:   22 februari t/m 26 februari 2021
2e paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:             26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart:             13 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag:         24 mei 2021
Junivakantie:            14 juni t/m 18 juni 2021
Zomervakantie:        9 juli t/m 20 augustus 2021

Leerlingevent 4e leerjaar:
Dinsdag 9 februari 2021 (zal digitaal vorm krijgen)


Studiedagen (vrije dagen voor leerlingen):

De voor het schooljaar 2020/2021 vastgestelde aanvullende dagen waarop de leerlingen geen school hebben:

Maandag 4 januari 2021

Woensdag 24 maart 2021


Andere belangrijke datums:

Ouderavond: 8 oktober 2020

Open dag: 11 februari 2021 (digitaal)

Kennismakingsdag nieuwe brugklassers: nader te bepalenZiekmeldingen en verlof

Ziekmeldingen

  • Als uw zoon of dochter ziek is, dient u dit dagelijks telefonisch aan de administratie te melden, liefst tussen 8:00 en 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 uur.
  • Als uw zoon of dochter beter is, vragen wij u dat telefonisch te melden aan de administratie, liefst tussen 8:00 en 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 uur.
  • Als een leerling op een stagedag ziek is, dan meldt de ouder/verzorger de leerling ziek bij de stageplek èn bij school.

Het schoolnummer is: 020 - 644 22 32


Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
  • de ouders moeten een formulier invullen en inleveren bij de directie
  • het formulier moet minstens twee weken voor het verlof bij de directie zijn
  • extra vrije dagen voor en na de vakanties worden niet gegeven

N.B. Er zijn strikte regels voor extra verlof. Het formulier en de richtlijnen voor het verlenen van verlof vindt u onder 'Praktische informatie' onder Downloads op deze website.

Absentenregistratie
Wij zijn als school verplicht om de afwezigheid te registreren. Zowel geoorloofde als ongeoorloofde afwezigheid worden geregistreerd. Bij een teveel aan ongeoorloofd verlof moeten we dit melden bij de leerplicht. Regelmatig worden wij hierop gecontroleerd.

Verzuimbeleid en te laat komen

In principe zijn leerlingen tot hun 18e jaar leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn de lessen te volgen die op het rooster staan. 

Wanneer een leerling lessen moet missen vanwege een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of de tandarts, moet dit door de ouders doorgegeven worden aan de leerkracht. We willen dan graag de datum en de tijd horen van de afspraak en welke tijd er precies gemist gaat worden. Graag zouden wij u willen verzoeken om deze afspraken buiten schooltijd te maken en het liefst niet op de dagen dat de leerling stage loopt. 

Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht om de leerplichtambtenaar hierover in te lichten.

Bij te laat komen dient de leerling de gemiste tijd in te halen. Bij veelvuldig te laat komen wordt dit ook gemeld aan de leerplichtambtenaar.