Schoolgids en -plan

Dit is de schoolgids van onze school. De schoolgids informeert u over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Met deze gids schetsen wij een beeld van onze school. U krijgt een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten die moeten leiden tot kwalitatief goed en verantwoord onderwijs.

De schoolgids is voorgelegd aan en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school.

Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, misschien dat u de school al kent omdat uw kind al op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat deze schoolgids u de informatie zal geven die u wenst. Mocht u in deze gids echter geen antwoord vinden op uw vraag, aarzel dan niet en neem contact op met school.

Van deze ‘online schoolgids’ is een print opvraagbaar. Daarnaast wordt jaarlijks aan alle ouders een beknopte schoolgidsfolder met de meest relevante en praktische informatie uitgedeeld.

Extra informatie zoals groepsindeling, bezetting, etc. krijgen de leerlingen voor de zomervakantie mee.

In het schoolplan staat het beleid voor de komende jaren beschreven.
Ċ
Jelka Bröcheler,
16 sep. 2019 00:52