Onze leerlingenDe school is er voor jongeren die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen.
De leerlingen komen uit alle delen van de stad en uit de omgeving van Amsterdam. 

Wat betreft gedragskenmerken zien we veel externaliserende, maar ook internaliserende problemen. Daarnaast is er zowel sprake van primaire kind problematiek als van gezinsproblematiek.
De meest voorkomende gedragskenmerken zijn aandachtstekortproblemen, oppositioneel-opstandig gedrag en emotieregulatieproblemen. 

Op het Orion College Amstel zitten leerlingen met uiteenlopende cognitieve vermogens, maar een groot deel van de leerlingen functioneert op licht verstandelijk beperkt tot beneden gemiddeld niveau.
De sociale vaardigheden zijn vaak onvoldoende ontwikkeld en het sociaal inzicht is vaak beperkt. Hierdoor ontstaan er veel problemen in de sociale omgang met medeleerlingen en medewerkers. 

Om les te volgen op het Orion College Amstel hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig.