Uitstroom

Leerlingen van het Orion College Amstel stromen in principe uit na het vierde leerjaar. Dat kan zijn naar een MBO opleiding op niveau 1 of 2, naar een leerwerktraject of naar arbeid in het vrije bedrijf of in de sociale werkvoorziening. 

Verlenging is mogelijk vanuit één van onze uitstroomklassen. Dit is speciaal voor leerlingen die deels al uitstromen, maar nog behoefte hebben aan wekelijkse terugkomdagen en meer toezicht op hoe het ze vergaat op de vervolgplek.

Er zijn ook veel leerlingen die al tussentijds uitstromen. Zij keren soms terug naar het regulier onderwijs. Soms stromen ze door naar een ander type voortgezet speciaal onderwijs of naar een behandelsetting. Het gebeurt ook dat leerlingen vroegtijdig doorstromen naar een vervolgopleiding, leerwerktraject of arbeidsplaats. Dit heeft vaak te maken met leermogelijkheden en/of motivatie. Ze zijn dan eerder toe aan deze overstap dan aan het einde van de vierde klas. 

Uitstroomrichtingen

Na onze school kan je in de volgende richtingen uitstromen:


Arbeid: 

Onder arbeid valt uitstroom naar: 

  • de (begeleide) arbeidsmarkt 
  • een MBO niveau 1 opleiding
Vervolgonderwijs: 
Onder vervolgonderwijs valt de uitstroom naar:
  • VMBO (basis beroepsgerichte-, kader beroepsgerichte- en theoretische leerweg en dit kan zijn in speciaal of regulier onderwijs)
  • MBO niveau 2
Vooral over de uitstroom naar VMBO merken we dat er bij intakegesprekken toch vaak onduidelijkheid is. Op het Orion College Amstel is het niet mogelijk om een VMBO diploma te behalen. In de eerste twee leerjaren kan nog gewerkt worden aan uitstroom naar VMBO. Vanaf het derde leerjaar is dat niet meer haalbaar. Via MBO 1 op het Orion College Amstel is het dan alsnog mogelijk om door te stromen naar MBO 2.