Nieuws‎ > ‎

Vacature AVO Leraar/mentor

Geplaatst 2 dec. 2019 00:26 door Kelly van der Koelen

Op het Orion College Amstel en op onze nevenvestiging bij de Urban Talent Academy willen wij uitbreiden door een extra klas te openen, om nog meer leerlingen een plekje binnen ons onderwijs te kunnen bieden. Hiervoor zoeken we een enthousiaste leraren met affiniteit voor onze doelgroep.

Waar kom je te werken?
Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot (en met) 18 jaar met extra ondersteuningsbehoeften vanwege gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Het Orion College Amstel biedt onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-entree onderwijs) en richting vervolgonderwijs (MBO niveau 2).
Je komt te werken op een school waar veel aandacht is voor de individuele leerling, maar ook voor het groepsdynamische proces. Het Orion College Amstel heeft per januari 2018 dan ook het predicaat 'excellente school' gehaald op het thema 'schoolklimaat’. Per 2019 heeft het Orion College Amstel een nieuw schoolgebouw dat ontworpen is om optimaal bij te dragen aan een veilig schoolklimaat en goede onderwijsontwikkeling van onze leerlingen. Als team werken wij nauw samen om onze jongeren het beste uit zichzelf te laten halen. Beleid maken we dan ook grotendeels met zijn allen vanuit vaste ontwikkelteams, waardoor elke medewerker hier nauw bij betrokken is en er een groot draagvlak is voor onze handelingswijzen, methoden en afspraken.
Ook voor onze nevenvestiging op de Urban Talent Academy zoeken we een leraar voor uitbreiding. Al meer dan 10 jaar zet het team van de Urban Talent Academy zich in om (uitgestroomde) leerlingen optimaal voor te bereiden op de praktijk. Via de ‘VSO-klas’ en de ‘Sportwerkt’- & ‘MBO-trajecten krijgen leerlingen structuur, beweging en de nodige levenslessen. Op de UTA zien wij sport als een uitstekend middel om gedragsverandering te bewerkstelligen. De leerlingen leren omgaan met winst en verlies, leren samenwerken, leren doorzetten en leren dat inzet loont om succesvol te zijn.
Meer informatie over het Orion College Amstel of Stichting Orion vind je op onze website www.orioncollegeamstel.nl,  www.orion.nl of www.urbantalentacademy.nl

Jouw rol
Als AVO groepsleraar maak je deel uit van een team dat onze leerlingen en ouders goed onderwijs biedt met extra zorg. Je staat voor onderwijs dat onze leerlingen voorbereidt op hun plek in de maatschappij. Je hebt het mentoraat over een klas en biedt jouw leerlingen tevens een breed vakkenpakket aan, met naast de basisvakken onder andere sociale vaardigheidstraining, loopbaan & burgerschap en wereldoriëntatievakken. We maken voor iedere leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan en kijken wat de maximale potentie is. Dit wordt het doel waar we samen met de ouders naar streven. In veel gevallen zal het doel zijn om leerlingen te laten doorstromen naar een baan of MBO-1 onderwijs. Het aanleren van arbeidsvaardigheden en stage (extern of intern) zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de schoolloopbaan van de jongeren. Deze vacature staat open voor de onderbouw, waarbij leerlingen worden voorbereid op de stage in de bovenbouw aan de hand van een vaste methode en snuffelstages.


Onderdeel van de Stichting
Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! Doordat we samenwerken in een stichting van negen scholen waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg, maar ook techniek centraal staan, kunnen we onze leerlingen uitdagen en er voor zorgen dat ook zij de optimale stap kunnen zetten in de maatschappij. We beschikken over moderne leermiddelen en studieprogramma’s die onze leerlingen maar ook jou in staat stellen je kennis up-to-date te houden.

Wie zoeken we?
Je bent een gedreven, onderzoekende en ondernemende onderwijsprofessional die zich continue wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen, die moeilijkheden met gedrag ervaren en staat sterk in je schoenen. Daarnaast ben je onderwijsbevoegd en heb je aantoonbare affiniteit met speciaal voortgezet onderwijs.

  • Een afgeronde Pabo-opleiding (is een pré) of eerste- dan wel tweedegraads-bevoegdheid.

  • Pedagogisch- en didactisch sterk en in staat te differentiëren tussen de verschillende niveauverschillen.

  • Kennis en ervaring met (externaliserende) gedragsproblematiek en jongeren van 12-18 jaar.

  • Communicatief en sociaal vaardig in het sturen van de groepsdynamiek en in het contact met leerlingen, ouders en het team.

  • Een daadkrachtige persoonlijkheid met een oplossingsgerichte, zelfstandige werkhouding en relativeringsvermogen (het liefst met wat humor).

  • In staat om moderne lessen te verzorgen waarin moderne technologieën worden geïntegreerd.

  • Voor sollicitatie naar de functie op de Urban Talent Academy is affiniteit met sport een vereiste.

Hoe ziet de aanstelling eruit?

  • Jouw salaris is bepaald volgens de CAO PO, schaal 11

  • Het gaat om een aanstelling van 1,0 FTE (40 uur) bij voorkeur.  Parttime is bespreekbaar.

  • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één schooljaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse tevredenheid.


Interesse?

Zet jij je volgende stap in je carrière bij Stichting Orion? Je kunt je sollicitatie en C.V. en motivatiebrief uiterlijk 27 december sturen naar Kelly van der Koelen (Locatiedirecteur), E-mail: k.vanderkoelen@orion.nl / Telefoon: 020-6442232. Neem ook bij vragen gerust contact op!
Comments