Nevenvestiging

Orion College Amstel is met ingang van schooljaar 2018-2019 een samenwerking gestart met de Urban Talent Academy op Sportpark De Eendracht. Wij hebben daar twee klassen.  

Wat is de Urban Talent Academy (UTA)?  
De Urban Talent Academy zet zich in om (uitgestroomde) leerlingen optimaal voor te bereiden op de praktijk. Zij bieden drie trajecten aan: Sport Werkt, MBO en twee VSO cluster 4 klassen. Sport wordt als middel gebruikt om gedragsverandering tot stand te brengen. De leerlingen leren onder andere om te gaan met winst en verlies en dat inzet loont om succesvol te zijn. Voor een deel van de leerlingen is sport ook een doel in de zin van doorstroom richting een sportopleiding.

Wat zijn de UTA Orion klassen? 
De leerlingen van de UTA Orion klas staan ingeschreven op het Orion College Amstel en hebben ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij volgen de lessen op het terrein van de Urban Talent Academy op sportpark de Eendracht.
Momenteel zijn er twee klassen van maximaal 12 leerlingen. Beide klassen vormen een combinatiegroep van diverse leeftijden en niveaus, waarbij één groep onderbouw en één groep bovenbouw is. Er is plek voor leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar en het niveau loopt uiteen van praktijkonderwijs tot vmbo theoretische leerweg. Voor alle leerlingen geldt dat doorstroom richting een MBO opleiding haalbaar geacht wordt en nagestreefd wordt. De leerlingen hebben affiniteit met sport. Sport wordt in de eerste instantie ingezet als middel om de leerlingen te motiveren en tegemoet te komen aan de onderwijs ondersteuningsbehoeften. Een deel van de leerlingen wil ook graag richting een sportopleiding op het MBO en voor hen is sport dus ook een doel. Zij stromen vaak door naar de MBO bij de UTA.
De klas krijgt les van een vaste docent voor de theorievakken. De sportlessen worden ook door andere docenten gegeven. De onderbouwleerlingen (1e en 2e leerjaar) volgen een programma van 5 dagen bij de UTA. De bovenbouwleerlingen (3e en 4e leerjaar) hebben een programma van 2 dagen onderwijs in de UTA Orion klas en 3 dagen externe stage. De sportlessen zijn regelmatig samen met leerlingen van Sport Werkt en het MBO.
De lesdagen zijn van 9 uur tot 14:30 uur. De theorielessen die gegeven worden zijn Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, loopbaan & burgerschap, sociale vaardigheden en wereldoriëntatie. Daarnaast hebben de leerlingen sportlessen en loopt een deel van de leerlingen een externe stage.

Het team bestaat uit twee docenten
UTA 1: dhr. R. de Kluijver
UTA 2: dhr B. Kessing

Daarnaast is er een zorgcoördinator: 
Dhr. R. van den Broek

Er zijn ook andere medewerkers van de UTA die nauw betrokken zijn bij deze groepen. Er wordt veel samengewerkt tussen de trajecten. 

Locatie
Bok de Korverweg 4
1067 HR Amsterdam

Kijk ook even op de website van de Urban Talent Academy

Aanmelden?
Aanmelding verloopt via Orion College Amstel. 
Vanuit het Orion College Amstel kan de zorgcoördinator u hier meer over vertellen (Robert van den Broek, r.vandenbroek@orion.nl / 06 36 23 43 22)
Vanuit de Urban Talent Academy kan Mira Mellema u meer vertellen over de UTA (mira@urbanvoetbalschool.nl / 06 21 50 28 14) 
Comments