Stage

Algemeen

Vanaf de derde klas gaan leerlingen van het Orion College Zuid ook stage lopen. Over het algemeen gaat het hier om individuele stages in een bedrijf zoals een winkel, een garage, een horecagelegenheid, een verzorgingstehuis of een kapperszaak. Leerlingen lopen twee tot soms zelfs vier dagen per week stage.  

Al vanaf de start op school werken we toe naar voorbereiding op arbeid. Zo volgen leerlingen praktijkvakken waar ze de praktische vaardigheden opdoen en wordt aandacht besteed aan de sociale werknemersvaardigheden. Het streven is om in het tweede leerjaar een beroepskeuze-assessment af te nemen, om te onderzoeken waar de wensen en mogelijkheden van de leerling liggen. 

De verschillende Orion Colleges werken met elkaar samen in de Werkstraat op het gebied van arbeidstoeleiding. Door op de link van de Werkstraat te klikken komt u op de site voor meer informatie. 

Orion College Zuid werkt samen met:

Pantar voor leerlingen met het perspectief begeleide arbeid