Stage

Algemeen

Vanaf de derde klas gaan leerlingen van het Orion College Amstel ook stage lopen. Over het algemeen gaat het hier om individuele stages in een bedrijf zoals een winkel, een garage, een horecagelegenheid, een verzorgingstehuis of een kapperszaak. Leerlingen lopen twee tot soms vier dagen per week stage, afhankelijk van hun uitstroomprofiel. 

Al vanaf de start op school werken we toe naar voorbereiding op arbeid. Zo volgen leerlingen praktijkvakken waar ze de praktische vaardigheden opdoen en wordt aandacht besteed aan de sociale werknemersvaardigheden. Bij het vak loopbaanoriëntatie & burgerschap krijgen de leerlingen de noodzakelijke theoretische en praktische kennis die nodig is om stage te kunnen lopen. Het streven is om in het tweede leerjaar een beroepskeuze-assessment af te nemen, om te onderzoeken waar de wensen en mogelijkheden van de leerling liggen. Daarnaast bieden we leerlingen in het tweede leerjaar door middel van het project Track The Talent een kennismaking met en een kijkje in de keuken van bedrijven vanuit diverse sectoren. 

De verschillende Orion Colleges werken met elkaar samen in de Werkstraat op het gebied van arbeidstoeleiding. Door op de link van de Werkstraat te klikken komt u op de site voor meer informatie. 

Orion College Amstel werkt samen met:

Pantar voor leerlingen met het perspectief begeleide arbeid.

Urban Talent Academy voor leerlingen die sport en bewegen als uitstroombestemming hebben. Zie meer informatie onder het kopje 'nevenvestiging'.

Track The Talent.