De klassen en het team

Op dit moment heeft het Orion College Amstel 10 klassen. Het maximum aantal leerlingen per klas is 12 leerlingen. Hieronder een overzicht van de klassen en van het personeel werkzaam op het Orion College Amstel. 

Schoolleiding
mw. K. van der Koelen (locatiedirecteur)
mw. S. Dalfour (teamleider)
dhr. J. Nikakis (teamleider)

Klassen en groepsleerkrachten
1A: dhr. G. Kruydenhof
1B: mw. S. Esajas
2A: mw. Y. Blokland
2B: dhr G. Thomas
3A: mw. A. Veldwachter
3B: mw. D. Backer 
3C: dhr. R. Stam
4A: dhr J. MacIntosh
4B: mw R. Fernandes
4C: dhr. H. Wierda

Vakdocenten
ICT: dhr. G. Baron
Techniek: dhr. A. Cornelis
Horeca: mw. J. Wathey
Gym: dhr. M. Jubels 
Rekenen: mw. M. Kruijsifix

Zorgteam
mw. M. Starreveld (zorgcoördinator)
dhr. J. Smith (orthopedagoog)
mw. F. Schouten (orthopedagoog)

Onderwijsondersteunend personeel
mw. M. Boots (management assistent)
dhr. J.Kalf (conciërge)
dhr. A. Versluis (onderwijsondersteuner)
mw. R. van der Liet (loopbaancoördinator)

Extern verbonden aan de school
mw. C. van Vugt (leerplichtambtenaar)
dhr. L. Stuurman (schoolarts)
dhr. R. Lasschuit (buurtregisseur)
dhr. V. Tevreden (Stichting Jongeren Die Het Kunnen)