De klassen en het team

Op dit moment heeft het Orion College Amstel 11 klassen. Het maximum aantal leerlingen per klas is 12 leerlingen. Hieronder een overzicht van de klassen en van het personeel werkzaam op het Orion College Amstel. 

Schoolleiding
mw. K. van der Koelen (locatiedirecteur)
mw. R. Fernandes (teamleider)
dhr. J. Nikakis (teamleider)

Klassen en groepsleerkrachten
1A: dhr. G. Kruydenhof
1B: mw. S. Esajas
2A: mw. S. el Pacha
2B: mw. Y. Blokland
2C: mw J. Febis
3A: dhr. J. Augustin
3B: mw. A. Veldwachter
3C: mw. D. Backer 
4A: dhr. M. Uysal
4B: dhr. A. Atik
4C: dhr. H. Wierda

Vakdocenten
Informatie- & communicatietechnologie: dhr. G. Baron
Techniek: dhr. A. Cornelis
Consumptieve techniek: mw. J. Wathey
Lichamelijke opvoeding: dhr. M. Jubels 

Zorgteam
mw. M. Starreveld (zorgcoördinator)
dhr. J. Smith (orthopedagoog)
mw. F. Schouten (orthopedagoog)

Onderwijsondersteunend personeel
mw. M. Boots (management assistent)
dhr. J.Kalf (conciërge)
mw. R. van der Liet (loopbaancoördinator)
mw. M. Bakker (assistent zorgcoördinator, verzuimcoördinator, coördinator achterwacht)
mw. L. Wijnhoud (onderwijsondersteuner achterwacht)

Extern verbonden aan de school
mw. A. Sweijen (Care-Express)
mw. M. Merfin (Care-Express)
mw. I. Petrie (Care-Express)
mw. R. Kléberg (Cordaan)
mw. S. Henar (Cordaan)
mw. I. Aboussalem (Altra ATOS)
mw. R. Mudde (Altra ATOS)
dhr. V. Tevreden (Stichting Jongeren Die Het Kunnen)
mw. H. Mohafid (leerplichtambtenaar)
dhr. L. Stuurman (schoolarts)
dhr. A. op den Akker (jeugdagent)
dhr. H. Samdoun (jeugdagent)