Praktische informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Scholen zijn verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier leest u meer over de meldcode. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling is mw. M. Starreveld.  

Klachtenregeling binnen Orion College Amstel
Hier vindt u meer informatie over de klachtenregeling van Orion. Binnen het Orion College Amstel zijn er twee contactpersonen aangesteld die u kunnen adviseren wanneer u een klacht heeft over school. Dit zijn mw. M. Starreveld en dhr. J. Smith. Er is ook nog een externe contactpersoon. Dit is mw K. Kuitenbrouwer (06-31631549 / kkuitenbrouwer@hetabc.nl)

Comments