Vrijwilligerswerk op Drostenburg

Op Drostenburg zijn regelmatig vrijwilligers actief die allerlei taken uitvoeren. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Elke vrijwilliger heeft een kennismakings- of intakegesprek met de leidinggevende van de afdeling. In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 

 • Motivatie

 • Vaardigheden

 • Werkzaamheden

 • Eventuele scholing

 • Onkostenvergoeding

 • WA- en ongevallenverzekering

 

Er worden afspraken gemaakt waaraan de vrijwilliger zich dient te houden betreffende :

 

 • Het naleven van de schoolregels

 • Een overzicht van de werktijden

 • Een overzicht van de te verrichten taken

 • Het naleven van privacyregels

 • Tijdig afmelden bij ziekte

 • Tussentijdse gesprekken

 • Opnemen van vrije dagen tijdig overleggen

 

Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingscontract. Een kopie van het contract wordt door de leidinggevende bij de directeur ingeleverd.

 

De vrijwilliger werkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende van de betreffende afdeling.

Voor de aanvang van de werkzaamheden dient iedere vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren. De hiervoor gemaakte kosten worden door de school vergoed.

 


Comments