Ouders en school

  

Drostenburg ziet een goede en constructieve samenwerking met ouders als voorwaarde om te kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De kinderen leren het meest op alle gebieden als ouders en school één lijn trekken. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en medewerkers…. maar ook van de ouders.


We verwachten van ouders dat zij zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind door :
  • Actief deel te nemen aan de individuele gesprekken over de voortgang met betrokken medewerkers zoals de bespreking van het Ontwikkelingsperspectief, de rapporten en de Behandelcommunicatie Reade (BCR).
  • Aanwezig te zijn bij algemene ouderavonden of themabijeenkomsten die door de school worden georganiseerd. 
  • Berichten te lezen die door de leerkracht of directie worden geplaatst op Social Schools.
  • Zich in het schoolbeleid kunnen vinden zoals dit is verwoord in het schoolplan, jaarplan, schoolverslag en de schoolgids.
  • Een open communicatie onderhouden met de betrokken medewerkers van hun kind. 
  • Belangrijke informatie uitwisselen bij bijzondere gebeurtenissen thuis die van belang zijn voor school, zoals bijvoorbeeld ziekte. 
Ċ
Jelka Bröcheler,
15 jul. 2019 05:06
Comments