Schoolgids en schoolplan

Alle belangrijke informatie voor ouders/verzorgers is ook terug te vinden in onze schoolgids. De schoolgids is een document waarmee de school ouders, leerlingen, overige betrokkenen en geïnteresseerden informeert over de gang van zaken op Drostenburgl. De schoolgids wordt na vaststelling jaarlijks uitgereikt aan alle ouders van leerlingen van onze school.
 
De schoolgids is ook een verantwoordingsdocument waarmee Drostenburg verantwoording aflegt, via stichting Orion, aan de inspectie van het onderwijs.
 
De schoolgids is een product van de directie, het management team (MT), het team en de medezeggenschapsraad (MR). De schoolgids is goedgekeurd door de MR van onze school.
 
Bij het opstellen van deze schoolgids is uitgegaan van de Orionrichtlijnen en van de Wet op de Expertisecentra. 

In het schoolplan staat het beleid voor de komende jaren beschreven.

Onderaan deze pagina kunt u de schoolgids en het schoolplan van de Drostenburg downloaden.
Ċ
Jelka Bröcheler,
25 aug. 2016 02:43
Ċ
Jelka Bröcheler,
25 aug. 2016 02:42
Ċ
Jelka Bröcheler,
3 mrt. 2016 06:03
Ċ
Jelka Bröcheler,
3 mrt. 2016 06:03
Comments