Revalidatie

De Divisie Revalidatie Kinderen & Jongeren van Reade verzorgt de revalidatiebehandelingen op Drostenburg.
Twee behandelteams, onder leiding van een clusterhoofd en de revalidatiearts, realiseren de revalidatiebehandeling binnen beschreven behandelprogramma’s.

Doel
Het doel van de behandeling is een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid van het kind en de jongere te bereiken, zodat zij zich met de mogelijkheden die zij hebben, kunnen redden in de onderwijs- en thuissituatie en kunnen doen wat zij leuk vinden.

Inhoud
De inhoud van de revalidatiebehandeling hangt onder meer af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind, waarbij de vragen en behoeften van de kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers nadrukkelijk uitgangspunt zijn van alle activiteiten van de Revalidatie Kinderen & Jongeren.

Meer informatie over Reade kunt u vinden op de Reade website

Contactgegevens vindt u op de contactpagina
Comments