Overige voorzieningen

Op Drostenburg zijn er diverse disciplines werkzaam om het onderwijs (en daarmee de leerlingen) te ondersteunen, zodat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.
Naast de revalidatiezorg (waarover u op de pagina revalidatie meer kan lezen) zijn dit, met betrekking tot de zorg:

Psychologen en orthopedagoog
Binnen de setting van Drostenburg werken 2 psychologen. De schoolpsycholoog houdt zich onder andere bezig met psychologisch onderzoek gericht op intelligentie en persoonlijkheid. De revalidatiepsycholoog werkt vanuit Reade. Haar werkzaamheden zijn met name gericht op psychologische begeleiding/ therapie, onder andere in het kader van de handicapverwerking.

De orthopedagoog richt zich vooral op de gedragskant van onze leerlingen, is geschoold in VIB (video interactie begeleiding) en heeft een adviserende rol binnen onze IBL-afdeling.

Jeugdarts
De jeugdarts heeft een rol in de toelatingscommissie van de school. Leerlingen worden, bij toelating, door de jeugdarts onderzocht. Op verschillende momenten in de schoolcarrière van een leerling wordt hij/zij door de jeugdarts gezien.

Voor de school is de jeugdarts vaak de ‘tussenpersoon’ tussen onderwijs en de vele medische instanties waar veel van onze leerlingen mee te maken hebben.

Verpleegkundigen
Er is altijd een verpleegkundige aanwezig voor het verlenen van medisch-technische verpleegkundige zorg zoals katheteriseren, sondevoeding, injecteren, ademhalingsondersteuning. Zij geven eerste hulp bij acuut zieke kinderen, een epileptische aanval, ongelukjes. Belangrijk is de begeleiding, verzorging en instructie van kinderen bij het zelf leren van medische handelingen. Zij geven o.a. advies over voeding, zindelijkheidstraining, medicatie en informeren en begeleiden ouders, collega’s en instellingen buiten school aangaande ziektebeelden en handicap.

Maatschappelijk werk
Aan de school is maatschappelijk werk verbonden via het revalidatieteam. De maatschappelijk werker kan ouders ondersteunen bij vragen over de opvoeding en de handicap. Ook helpt de maatschappelijk werker bij het vinden van de weg in de hulpverlening en voorzieningen. Er wordt intensief samengewerkt met de andere disciplines in de school.

Computer advies team
Binnen de school is een computer advies team (CAT) actief dat tot doel heeft om kinderen met een beperking te voorzien van de juiste ICT toepassingen. Deze toepassingen kunnen variëren van een aangepaste muis of toetsenbord, tot en met een beeldscherm dat met de pupillen van een kind te bedienen is. Onderzoek en advies zijn hierbij twee belangrijke elementen.
Comments