Over de school

Drostenburg biedt passend onderwijs, revalidatie en verpleegkundige zorg aan leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar met een chronische aandoening. Onze school is een openbare school. Onze leerlingen zien wij als unieke personen. Bij ons onderwijs- en zorgaanbod doen wij recht aan de individuele behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

 

Op basis van “één kind één plan” (ouders, revalidatie, medische zorg en onderwijs) bieden wij 7 leerroutes waarin wij een optimale cognitieve ontwikkeling  nastreven voor onze leerlingen. Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 21e eeuwse vaardigheden staan hierbij centraal.

 

De zeven leerroutes bereiden onze leerlingen voor op een toekomst, variërend van ‘belevingsgerichte dagbesteding’ tot Havo/VWO. Kortom, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind is ieder uitstroomniveau op Drostenburg mogelijk!

 

Onze kernwaarden zijn veiligheid, vertrouwen en respect.  

 

Door de gezamenlijke inzet van gemotiveerde professionals en inbreng van ervaring en deskundigheid van ouders worden we in staat gesteld om passend onderwijs te bieden. Onderwijs, waarbij onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een toekomst in een steeds veranderende maatschappij. Onze leerlingen komen uit de regio Amsterdam en hebben een Toelaatbaarheidsverklaring.


Drostenburg kent vier verschillende afdelingen:


Rood, voor leerlingen uit alle leerroutes in de kleuterleeftijd.

Blauw, voor leerlingen in de basisschoolleeftijd in leerroute 1 t/m 5..

Geel, voor leerlingen in de basisschoolleeftijd in leerroute 5 t/m 7.

VSO-afdeling voor jongeren vanaf 13 jaar in leerroute 1 t/m 5.


Comments