Over de school

Op Drostenburg staat de leerling centraal. Dat betekent dat alle programma's, alle procedures en alle handelingen in dienst staan van de leerling.

Onderwijs
We zijn een school en daarmee is al veel gezegd; we leren de leerling schoolse vaardigheden. Goed onderwijs staat op Drostenburg vooropl. Daarnaast willen we een zo compleet mogelijk revalidatie- en medisch aanbod realiseren. We vinden echter, dat dit niet voldoende is. We willen onze leerlingen ook vaardigheden meegeven, waarmee zij met hun handicap(s) of ziekte zo volwaardig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Veiligheid en vertrouwen
Een andere pijler is veiligheid en vertrouwen: leerlingen moeten zich in een rustige en veilige omgeving kunnen ontplooien.

Maar ook een school die bruist van leven, midden in een snel veranderende maatschappij waar onze leerlingen zich thuis voelen. Daarom willen we hen zodanig uitrusten met kennis en vaardigheden, dat ze zo veel mogelijk zelfstandig besluiten kunnen nemen en zelf kunnen kiezen uit de veelheid aan mogelijkheden. Dat betekent, dat we onze leerlingen meegeven dat ze er mogen zijn; een mens, die erkend wordt als een persoonlijkheid.

Afdelingen
De groep waarin de leerling zit, is de spil van waaruit alle activiteiten van de leerling plaatsvinden. Er is een nauwe samenwerking tussen de klassenleiding (leerkracht en klassenassistent) en alle anderen die met de leerling werken.

De Drostenburg kent vier verschillende afdelingen:
Afdeling Rood, voor leerlingen in de kleuterleeftijd
Afdeling Blauw, voor leerlingen in de basisschoolleeftijd met een lichamelijke en verstandelijke beperking
Afdeling Geel, voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van een lichamelijke beperking of chronische ziekte
VSO-afdeling voor jongeren met een lichamelijke- en verstandelijke beperking

De afdelingen Rood en VSO hebben naast hun reguliere groepen ook een groep voor intensief te begeleiden leerlingen (IBL).
Meer informatie over Drostenburg ziet u in onderstaande film:
Comments